Jadłospis

Szanowni Państwo!

       Wpłaty za obiad należy dokonywać na rachunek BOŚ o/Ostrów Wielkopolski

Nr 54 1540 1173 2001 4000 3043 0001

Tytuł wpłaty: abonament za obiad w miesiącu …………………….. imię i nazwisko dziecka oraz klasa.

Po dokonaniu w/w wpłaty należy dostarczyć jej potwierdzenie do intendenta szkoły lub sekretariatu. Przypominamy, iż cena obiadu w abonamencie wynosi 6,00zł a jednorazowego 6,50 zł.

Istnieje również możliwość wykupienia kilku obiadów jednorazowych na jeden miesiąc.