Kalendarz roku szkolnego

I okres

2 września 2019 . – 24 stycznia 2020

Przerwa świąteczna: 23 grudnia 2019 – 31 grudnia 2019

Ferie zimowe: 27 stycznia 2020 – 9 lutego 2020

Dzień Patrona Szkoły – Pasowanie uczniów klas pierwszych – 23 października 2019r.

Dni Integracji 19-23 listopada 2019.

II okres

10 lutego 2020. – 26 czerwca 2020.

Dzień otwarty szkoły – 17 stycznia 2020r.

Wiosenna przerwa świąteczna –  9-14 kwietnia 2020.

Marsz po zdrowie/Festyn z okazji Dnia Dziecka – 1 czerwca 2020.

Zakończenie roku szkolnego 26 czerwca 2020 roku

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły:

  • 2 i 3  stycznia 2020r.
  • 21-23 kwietnia 2020r. – egzamin ósmoklasisty
  • 1 czerwca 2020r. – Marsz po zdrowie/Festyn z okazji Dnia Dziecka
  • 12 czerwca 2020r.
  • 23 czerwca 2020r.