Grono Pedagogiczne

Dyrektor Szkoły

mgr Dorota Cieśla

Wicedyrektorzy

mgr Donata Biegańska

mgr Izabela Potasznik

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Barbara Cnotliwa

mgr Anna Dorociak

mgr Beata Grzęda

mgr Małgorzata Jędrzejak

mgr Anna Karpińska

mgr Lucyna Łukomska

mgr Beata Olszak

mgr Elżbieta Skrzypek

mgr Irena Treska

 

Klasy IV -VIII:

Język polski

mgr Beata Adamczyk

mgr Anna Kurek

mgr Katarzyna Łukaszewska

mgr Małgorzata Szczepaniak

mgr Natalia Telega

mgr Monika Wawrzyniak

Języki obce

mgr Michał Bartosik

mgr Izabela Hipp

mgr Elżbieta Frąszczak

mgr Agnieszka Gabrysiak

mgr Izabela Gołdyn

mgr Marzena Kędzierska

mgr Mateusz Skupiński

mgr Iwona Sztukowska

Matematyka

mgr Donata Biegańska

mgr Ewa Hołysz

mgr Patrycja Kończewska

mgr inż. Aneta Marciniak

mgr Monika Marcinkowska

mgr Iwona Matyaszczyk

mgr Izabela Potasznik

Fizyka

mgr Małgorzata Kalina

mgr Patrycja Kończewska

Chemia

mgr Ilona Szaroszek

Przyroda

mgr Donata Biegańska

mgr Katarzyna Krawczyk

Biologia

mgr inż. Maria Baranowska

Geografia

mgr Katarzyna Chmielina

Historia

mgr Barbara Jurczak

mgr Kamila Krawczyk

mgr Anna Sikorska

Informatyka

mgr Jan Gajny

mgr Iwona Matyaszczyk

mgr inż. Aneta Marciniak

mgr Izabela Potasznik

Plastyka

mgr Anna Karpińska

mgr Beata Olszak

mgr Iwona Szwarczyńska

Technika

mgr Małgorzata Kalina

mgr Iwona Szwarczyńska

Muzyka

mgr Beata Adamczyk

mgr Jan Gajny

mgr Barbara Jurczak

Wychowanie fizyczne

mgr Przemysław Bendkowski

mgr Łukasz Olejnik

mgr Jarosław Podlas

mgr Monika Szymańska

mgr Violetta Szymczak

mgr Jacek Wawrzyniak

lic Łukasz Wojciechowski

mgr Joanna Zemska

Religia

mgr Renata Jelak-Henschel

mgr Maria Juśkiewicz

mgr Magdalena Kusińska

Nauczyciele wspierający

mgr Danuta Adamik
mgr Fatima Chwalińska
mgr Magdalena Jamrozik
mgr Olga Kaczmarek
mgr Magdalena Kołodziej
mgr Katarzyna Krawczyk
mgr Kinga Łosiewicz
mgr Katarzyna Maćkowiak
mgr Małgorzata Moneta-Molska
mgr Mariola Tomańska
mgr Liliana Waleńska
mgr Anna Woźniak

Etyka

mgr Lidia Pasiak

Biblioteka

mgr Kazimiera Grzegorczyk

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Kamila Krawczyk

lic Danuta Piotrowska

mgr Małgorzata Szczepaniak

Doradztwo zawodowe

mgr Małgorzata Szczepaniak

Wiedza o społeczeństwie

mgr Kamila Krawczyk

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Anna Kurek

Świetlica

mgr Karina Brzykcy

mgr Alicja Krawiec

mgr Magdalena Kowalska

lic Danuta Piotrowska

mgr Grażyna Szulc

lic Karolina Walter

Pedagog szkolny

mgr Alicja Junyszek

mgr Martyna Sobczak

Psycholog

mgr Anna Wojtczak

Logopeda

mgr Danuta Adamik

mgr Alicja Junyszek

mgr Małgorzata Moneta-Molska