Nauczyciele

Dyrektor Szkoły

mgr Dorota Cieśla

Wicedyrektorzy

mgr Donata Malinowska-Reszel

mgr Izabela Potasznik

Oddział rocznego przygotowania przedszkolnego

mgr Karolina Zmyślona

mgr Magdalena Jamrozik – nauczyciel wspomagający

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Anna Dorociak

mgr Małgorzata Jędrzejak

mgr Ewa Kaczmarek

mgr Anna Karpińska

mgr Elżbieta Skrzypek

mgr Irena Treska

mgr Beata Olszak

mgr Beata Grzęda

mgr Elżbieta Frąszczak

mgr Barbara Jurczak

mgr Lucyna Łukomska

mgr Barbara Cnotliwa

Klasy integracyjne

Ib

Wychowawca – mgr Barbara Cnotliwa

nauczyciel wspomagający – Anna Woźniak

IIb

Wychowawca – mgr Irena Treska

nauczyciel wspomagający – mgr Danuta Adamik

III b

Wychowawca – mgr Lucyna Łukomska

nauczyciel wspomagający – mgr Małgorzata Moneta-Molska

III e

Wychowawca – mgr Kinga Łosiewicz

nauczyciel wspomagający – mgr Liliana Waleńska

IV b

Wychowawca – nauczyciel wspomagający – mgr Olga Szulecka

Vb

Wychowawca – mgr Violetta Szymczak

nauczyciel wspomagający – mgr Mariola Tomańska

VIb

Wychowawca – nauczyciel wspomagający– mgr Monika Marcinkowska

Klasy IV -VI:

Język polski

mgr Monika Wawrzyniak

mgr Katarzyna Łukaszewska

mgr Małgorzata Szczepaniak

mgr Arkadiusz Maj

mgr Agnieszka Organista

Języki obce

mgr Izabela Hipp

mgr Agnieszka Gabrysiak

mgr Izabela Gołdyn

mgr Iwona Sztukowska

mgr Anna Woźniak

mgr Marzena Kędzierska

Matematyka

mgr Iwona Matyaszczyk

mgr Izabela Potasznik

mgr Aneta Marciniak

mgr Donata Malinowska-Reszel

mgr Monika Marcinkowska

mgr Małgorzata Maciaszek

Przyroda

mgr Maria Baranowska

mgr Donata Malinowska-Reszel

mgr Magdalena Kowalska

Historia

mgr Agnieszka Organista

Informatyka

mgr Izabela Potasznik

mgr Iwona Matyaszczyk

mgr Jan Gajny

mgr Aneta Marciniak

Plastyka

mgr Iwona Szwarczyńska

mgr Beata Olszak

mgr Anna Karpińska

Technika

mgr Iwona Szwarczyńska

Muzyka

mgr Jan Gajny

mgr Barbara Jurczak

Wychowanie fizyczne

mgr Violetta Szymczak

mgr Przemysław Bendkowski

mgr Jacek Wawrzyniak

mgr Joanna Zemska

mgr Łukasz Olejnik

Religia

mgr Maria Juśkiewicz

mgr Renata Jelak-Henschel

ks. Dawid Wulbach

Etyka

mgr Lidia Pasiak

Biblioteka

mgr Kazimiera Grzegorczyk

Świetlica

mgr Alicja Krawiec

mgr Karina Brzykcy

mgr Magdalena Kowalska

mgr Martyna Żerko

mgr Danuta Piotrowska

Pedagog szkolny

mgr Alicja Junyszek

mgr Martyna Żerko

Logopeda

mgr Danuta Adamik

mgr Alicja Junyszek

mgr Małgorzata Moneta-Molska