Rada Rodziców

                     Wpłat na Radę Rodziców prosimy dokonywać

na konto bankowe nr 86 1540 1173 2117 4004 8970 0001

w tytule wpłaty prosimy  podać klasę,  przy wpłatach indywidualnych klasę oraz imię i nazwisko dziecka.

Rada Rodziców 2020/21

Justyna Kazowska – przewodnicząca

Joanna Szczuraszek – zastępca przewodniczącej

Barbara Spiżak – Marek

Monika Niełacna

Lucyna Domagała

Żaklina Namysł

Regulamin Rady Rodziców