Rada Rodziców

                     Wpłat na Radę Rodziców prosimy dokonywać

na konto bankowe nr 86 1540 1173 2117 4004 8970 0001

w tytule wpłaty prosimy  podać klasę,  przy wpłatach indywidualnych klasę oraz imię i nazwisko dziecka.

Prezydium Rady Rodziców

Rychlik Tomasz – Vb

Lidia Spigiel – VIa

Hanna McKinlay – Va

Lucyna Domagała IVc

Marlena Galusik – IIIc

Anna Smaga – Vb

Magdalena Szubert-Bogusławska – Vc

Żaklina Namysł – IIId

Justyna Kazowska – IIId

Joanna Szczuraszek – IIIc i VIc

Regulamin Rady Rodziców

Warunki ubezpieczenia