Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021:

Przewodnicząca –

Z-ca przewodniczącego –

/wybory nowego samorządu odbędą się do 30.09/

Opiekunowie:

  1. Izabela Gołdyn
  2. Magdalena Kołodziej
  3. PatrycjaKończewska

Regulamin wyborów do rady Samorządu Uczniowskiego

Regulamin SU

Cele działalności SU