Terminy zebrań z rodzicami

9-10.09.2020r. – zebrania organizacyjne

28.10.2020r. godz. 17.00 indywidualne spotkania z rodzicami

25.11.2020r. godz. 17.00 indywidualne spotkania z rodzicami

16.12.2020r. godz. 17.00 indywidualne spotkania z rodzicami

8-9.02.2021r.– zebrania okresowe

24.03.2021 godz. 17.00 indywidualne spotkania z rodzicami

28.04.2021- zebrania śródokresowe