Terminy zebrań z rodzicami

13-14.09.2018 – zebrania organizacyjne

20.09.2018  Plenarne spotkanie Rady Rodziców

24.10.2018 godz. 17.00 indywidualne spotkania z rodzicami

20-21.11.2018 – zebrania śródokresowe

12.12.2018 godz. 17.00 indywidualne spotkania z rodzicami

31.01-01.02.2019 – zebrania okresowe

01.02.2019  Plenarne spotkanie Rady Rodziców

27.02.2019 godz. 17.00 indywidualne spotkania z rodzicami

20.03.2019 godz. 17.00 indywidualne spotkania z rodzicami

10-11.04.2019 – zebrania śródokresowe

29-30.05.2019 godz. 17.00 – indywidualne spotkania z rodzicami, zapoznanie z przewidywanymi ocenami ze wszystkich przedmiotów, obecność rodziców obowiązkowa.