Terminy zebrań z rodzicami

14-15.09.2017 – zebrania organizacyjne

26.09.2017  Plenarne spotkanie Rady Rodziców

25.10.2017 godz. 17.00 indywidualne spotkania z rodzicami

22-23.11.2017 – zebrania śródokresowe

13.12.2017 godz. 17.00 indywidualne spotkania z rodzicami

17.01.2018 godz. 17.00 indywidualne spotkania z rodzicami

5-6.02.2018 – zebrania okresowe

27.02.2018  Plenarne spotkanie Rady Rodziców

21.03.2018 godz. 17.00 indywidualne spotkania z rodzicami

18-19.04.2018 – zebrania śródokresowe

23-24.05.2018 godz. 17.00 – indywidualne spotkania z rodzicami, zapoznanie z przewidywanymi ocenami ze wszystkich przedmiotów, obecność rodziców obowiązkowa.