Terminy zebrań z rodzicami

15-16.09.2016 – zebrania informacyjne

13.09.2016  Plenarne spotkanie Rady Rodziców

26.10.2016 w godzinach od 17.00-18.00 indywidualne spotkania z rodzicami

16-17.11.2016 – zebrania wywiadowcze

14.12.2016 w godzinach od 17.00-18.00 indywidualne spotkania z rodzicami

25-26.01.2017 – zebrania śródokresowe

23.01.2017  Plenarne spotkanie Rady Rodziców

29-30.03.2017 – zebrania wywiadowcze

26.04.2017 w godzinach od 17.00-18.00 indywidualne spotkania z rodzicami

24-25.05.2017 w godzinach od 17.00-18.00 – indywidualne spotkania z rodzicami, zapoznanie z przewidywanymi ocenami ze wszystkich przedmiotów, obecność rodziców obowiązkowa.