Terminy zebrań z rodzicami

11-12.09.2019– zebrania organizacyjne

30.10.2019 godz. 17.00 indywidualne spotkania z rodzicami

20.11.2019 godz. 17.00 indywidualne spotkania z rodzicami

11.12.2019 godz. 17.00 indywidualne spotkania z rodzicami

22-23.01.2020– zebrania okresowe

18.03.2019 godz. 17.00 indywidualne spotkania z rodzicami

28-29.04.2020- zebrania śródokresowe