EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

NOWE TERMINY EGZAMINU ÓSMOKLASISTY!

Harmonogram egzaminów  – nowe rozwiązania w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół i placówek

W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych, a także przesunięciu terminu egzaminów – zmienione zostały przepisy dotyczące m.in. harmonogramu egzaminów, rekrutacji, zadań dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz zespołów egzaminacyjnych.
W roku szkolnym 2019/2020 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej otrzymał upoważnienie do zmiany  harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu. Jednocześnie zostają utrzymane w mocy wszystkie rozpoczęte już czynności dotyczące organizacji i przeprowadzania danego egzaminu zewnętrznego.  

 

Egzamin ósmoklasisty – informacje dla UCZNIÓW I RODZICÓW

Terminy egzaminu w roku szkolnym 2019/2020

21 kwietnia 2020 (wtorek) godz. 9.00 – język polski (120 minut)
22 kwietnia 2020 (środa) godz. 9.00 – matematyka (100 minut)
23 kwietnia 2020 (czwartek) godz. 9.00 – język angielski (90 minut)
 

Filmy informacyjne o egzaminie ósmoklasisty