ERASMUS+ Healthy Minds of Europe

Międzynarodowy projekt w ramach programu Erasmus + Healthy Minds of Europe

Healthy Minds of Europe to międzynarodowy projekt, który powstał w ramach programu Erasmus+
z inicjatywy naszych nauczycieli p. Agnieszki Organisty i Izabeli Gołdyn. Państwa uczestniczące
w projekcie to: Wielka Brytania, Polska, Grecja, Włochy, Cypr i Chorwacja. Działania projektowe obejmują okres od września 2016 r. do sierpnia 2018 r. W spotkaniach projektowych będą uczestniczyć nauczyciele oraz uczniowie szkół partnerskich.

Głównym celem naszego projektu jest promowanie zdrowego stylu życia w różnych aspektach i na różnych płaszczyznach, między innymi: nowoczesna technologia i jej wpływ na codzienne życie człowieka, nawyki żywieniowe oraz transformacja na przestrzeni lat oraz aktywność fizyczna i jej znaczenie. Doświadczenie jakie posiadamy pozwoli nam w pełni na zrealizowanie zamierzonych celów, z korzyścią nie tylko dla szkoły, jej uczniów, ale także dla lokalnego środowiska i regionu, gdyż promowanie zdrowia jest obecnie najwyższym z priorytetów, a współpraca międzynarodowa otwiera nowe horyzonty poznawcze, nowe spojrzenie na problemy współczesnego świata. Poprzez szereg zaplanowanych zadań będziemy zachęcać nie tylko do zdrowego odżywiania i aktywnego spędzania wolnego czasu, ale również do refleksji nad zachowaniem, bowiem „zdrowa szkoła”, to nie tylko szkoła zdrowa fizycznie, ale także przyjazna, wolna od agresji, otwarta na problemy i pomocna w każdej sytuacji. Co więcej, dzięki udziałowi w tym projekcie uczniowie poznają bliżej tradycje krajów partnerskich. Chcemy pokazać uczniom, rodzicom oraz społeczności lokalnej istotę zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej w naszym życiu oraz korzyści płynących z takich postaw.

Co wiemy o naszych partnerach