Kalendarium

 • 1895 -Powszechna Szkoła na Krępie – pierwszy budynek drewniany (tak zwany barak);
 • 1901 – pierwszy budynek murowany (tak zwana mała szkółka);
 • 1911- duży budynek murowany (dziś nazywany starą częścią szkoły);
 • 1923- powstanie pierwszej drużyny harcerskiej im. Stefana Czarnieckiego;
 • 1934- powstanie pierwszej Spółdzielni Szkolnej (prowadzonej przez harcerzy);
 • 1936- nadanie 6DH sztandaru im. Stefana Czarnieckiego;
 • 1939- lata wojenne – w szkole zamieszkują oficerowie niemieccy, potem staje się ona siedzibą szkół niemieckich;
 • 1940- na krótko siedziba szpitala polowego;
 • 1960- powstanie biblioteki szkolnej;
 • 1966- ponowna rozbudowa szkoły;
 • 1966- nadanie szkole imienia Mieszka I;
 • 1968- nadanie sztandaru dla szczepu harcerskiego im. Bohaterów Westerplatte; obchody 75-lecia szkoły;
 • 1986- nadanie  sztandaru szkoły im. Mieszka I; ustanowienie hymnu szkoły;
 • 1992- oddanie do użytku parteru i I piętra nowego budynku szkoły;
 • 1993- oddanie do użytku II piętra nowego budynku szkoły;
 • 1994- powstanie Uczniowskiego klubu „Piątka”;
 • 1998 – otwarcie hali sportowej i  sali fitness;
 • 2001 – utworzenie pierwszej klasy integracyjnej w historii szkoły;
 • 2003 – zdobycie ogólnopolskiego tytułu „Szkoła z klasą”
 • 2005 – pierwszy projekt Socrates Comenius pt. „Healthy school”;
 • 2006 – komputeryzacja szkolnej czytelni;
 • 2007- organizacja Miejskiego Dnia Edukacji Narodowej;
 • 2008 ¬- drugi projekt Socrates Comenius pt. „Change today, save tomorrow”;
 • 2011 – zdobycie ogólnopolskiego tytułu Szkoły odkrywców talentów i Miejsca odkrywania talentów

 

                        – obchody dziesięciolecia integracji;

 

                       – zdobycie wojewódzkiego tytułu „Lasom przyjazny”;

 

 • 2012 – obchody Stulecia Szkoły.

 

 • 2013 – uzyskanie Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie

 

                        – termomodernizacja budynku szkoły oraz remont hali sportowej

                         – Wojewódzka Inauguracja Roku szkolnego 2013/2014