KONCERT KOLĘD – FORUM SYNAGOGA

Data: Grudzień 23, 2017

W środę, 13 grudnia 2017 roku w Forum Synagoga odbył się Koncert Kolęd Ostrowskich Chórów Szkół Podstawowych Ogólnopolskiego Projektu „Akademii Chóralna – Śpiewająca Polska”. Swoją obecnością zaszczyciła nas Wiceprezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego p. Ewa Matecka. Naszym prezentacjom przysłuchiwali się również Kuratorzy Regionalni Projektu: p. Aleksandra Wojtaszek oraz p. Jerzy Wojtaszek, Wicedyrektor naszej szkoły p. Izabela Potasznik, a także zgromadzona publiczność. Wystąpiło pięć chórów, a wśród nich chór naszej szkoły – Chór „Gama” pod dyrekcją p. Ireny Treski. Chórzyści zaśpiewali trzy kolędy: „Bosy Pastuszek”, „Dzisiaj w Betlejem”, „Mała Pastorałka”. W roli solistek wystąpiły: Iga Dolata oraz Zuzanna Szmyt. Na zakończenie prezentacji chóry zaśpiewały wspólnie dwie kolędy: „Pierwsza gwiazdka” i „Zapal światło ponad nami” przy akompaniamencie p. Macieja Bąka. Ciepłym słowem otuliła słuchaczy p. Aleksandra Kiełb – Szawuła, która prowadziła przedświąteczny Koncert. Były brawa i podziękowania, szczególnie dla Kuratorów Projektu, Dyrektora Ostrowskiego Centrum Kultury – p. Sebastiana Górskiego oraz pracowników OCK, a także wszystkich dyrygentów chórów. Dziękujemy serdecznie p. Danucie Adamik, która zawsze towarzyszy naszemu chórowi; za przygotowanie życzeń z pięknymi aniołkami, zwiastującymi radosną nowinę dla wszystkich gości. Serdecznie dziękujemy wszystkim Chórzystom za piękny śpiew i solidnie wykonaną pracę. BRAWO!!!