O szkole

Szkoła Podstawowa nr 5 to nowoczesny budynek, w którym mieszczą się dobrze wyposażone sale lekcyjne , to szkoła mająca dla swoich uczniów bogatą ofertę edukacyjną.

Nowoczesna szkoła to taka, która dysponuje dobrze przygotowaną kadrą pedagogiczną, opieką pielęgniarki, pedagoga szkolnego, logopedy i rzecznika praw ucznia. W naszej szkole działają oddziały integracyjne, w których mogą się uczyć dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pod okiem specjalistów. Dysponujemy oddziałami rocznego przygotowania przedszkolnego,w których dzieci mogą rozpocząć edukację w naszej szkole.
Duży nacisk kładziemy na edukację ekologiczną i zdrowotną, regionalną oraz samorządność. Współpracujemy ze szkołami z innych krajów w ramach programu „Socrates Comenius”
Szkoła dysponuje dwoma świetlicami, stołówką, biblioteką, czytelnią z centrum multimedialnym i stałym dostępem do Internetu oraz sklepikiem szkolnym.

W szkole działają gazetki „Okiem malucha” i „NA 5”. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania korzystając z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych. Duży nacisk kładziemy, także na kontakt z rodzicami poprzez godziny dla rodziców, zebrania, dni otwarte szkoły a także bogaty kalendarz imprez szkolnych.

Czytaj dalej…