Najmłodsi Zdolni w szkole

ROK SZKOLNY 2013/2014

Ostrów i okolice w malarstwie, rysunku i grafice

Pod takim tytułem odbyła się  ostatnia w tym roku szkolnym – 26 czerwca –  lekcja muzealna. Wzięli w niej udział uczniowie klasy 2a wraz z wychowawczynią Beatą Olszak,  mamą Kornelii – Justyną Karpowicz oraz ciocią Ani – panią Beatą Herbik.

Wystawa zawiera około 80 prac, z których znaczna część jest własnością Ostrowian. Obrazy przedstawiają nasze miasto, jego najciekawsze budynki oraz zakątki. Znajdziemy tam więc ostrowską farę oraz kościół pod wezwaniem św. Antoniego, kościół Najświętszej Marii Panny, plac 23 Stycznia i mieszczącą się na nim „Gajgowę”, domy na rynku czy ostrowski ratusz. Tematem prac jest nie tylko Ostrów, ale również jego okolice, np. Pałac Myśliwski w Antoninie. Prace wykonane są  różnymi technikami – w drzeworycie, linorycie, są prace malarskie, rysunki oraz grafika.

Po wystawie oprowadzała nas pani Kasia Bielawska – artystka plastyk. Dzieci z zaciekawieniem przyglądały się naszemu miastu oraz zmianom, jakie w nim zaszły w przeciągu dziesięcioleci.

Następnie uczniowie sami zamienili się w artystów i przy użyciu pasteli olejnych stworzyli przepiękne prace, ukazujące nasze miasto.

Spotkanie w muzeum zamknęło cykl zajęć pod hasłem „Poznajemy tajemnice Ostrowa Wielkopolskiego”. Następne odbędą się już w przyszłym roku szkolnym.

O gwarze wielkopolskiej słów kilka

W antrejce na ryczce

Stojom pyrki w tytce.

Przyszła niuda, spucła pyry,

A w węborku myła giry.

Pewnie tylko najstarsi mieszkańcy Ostrowa przynajmniej w części zrozumieją, o czym mówią te dwa zdania. Wiedzą to także uczniowie klasy 2a, którzy w poniedziałek 12 maja wraz z wychowawczynią Beatą Olszak oraz Justyną Karpowicz – mamą Kornelii, odwiedzili po raz kolejny w tym roku szkolnym Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Zajęcie poświęcone było gwarze naszego regionu oraz posłużyło objaśnieniu historycznych przyczyn form ostrowskiej gwary. Spotkanie poprowadziła kustosz – pani Barbara Jarosz.

Uczniowie bardzo żywo, często z uśmiechem reagowali na słowa wymawiane w wielkopolskiej gwarze, np.: lompy (rzeczy), mycka (czapka), świętojanki (czerwone porzeczki), kliber lub kluk (nos), sklep (piwnica) czy blechtać się (kapać się). Wielu z nich znało z domów rodzinnych ich znaczenie, co jest dowodem na to, że język ten jeszcze żyje w naszym społeczeństwie.

W drodze powrotnej do szkoły pani Justyna kupiła szneki z glancem, którymi poczęstowała całą klasę. Namawiamy wszystkich do poznawania historii i tradycji naszego regionu, a ciekawych zachęcamy do udziału w lekcji muzealnej.

Zajęcia te stanowiły cykl spotkań pod hasłem „Poznajemy nasze miasto” w ramach 300. rocznicy relokacji Ostrowa oraz są przygotowaniem do zbliżającej się gry miejskiej.

Dziedzictwo kulturowe w pisance

Pod takim tytułem w Galerii 33 przy ul. Wiosny Ludów 17 w Ostrowie, odbywa się wystawa pisanek, palm wielkanocnych oraz obrazów pani Marii Bieli – ostrowianki, słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku, artystki ludowej nagrodzonej przez Starostę Ostrowskiego Pawła Rajskiego w 2012 roku prestiżową nagrodą „Laur Kultury”.

Ponieważ ważne jest to, aby uczniowie poznawali twórczość artystów własnego regionu, postanowiliśmy odwiedzić Galerię i osobiście spotkać się z autorką prac.

W środę 16 kwietnia klasy IIa, b, c, d oraz IIIa i c wybrały się na wystawę, po której oprowadziła nas pani Maria oraz Szymon Wojtak.

Zgromadzone pisanki są efektem dziesięciu lat jej pracy, wykonane zostały różnorodnymi technikami, m.in.: decupage, rytowniczą, malowane farbami witrażowymi i akrylem, metodą batikową, zdobione wycinanką itp. Wśród nich są pisanki łemkowskie, huculskie, kurpiowskie, góralskie czy zamojskie. Artystka zapytana o to, kiedy najchętniej tworzy, odpowiedziała, że tylko wtedy, gdy jest szczęśliwa, ma dobry nastrój i wiele wolnego czasu. W innym przypadku nawet nie próbuje, gdyż wie, iż efekt będzie niezadowalający.

Wszyscy byliśmy pod wielkim wrażeniem talentu pani Marii i zachęcamy do obejrzenia jej przepięknych prac.

Powitanie „Wiosny z przyrodą”

Dnia 23 marca, mimo niezbyt sprzyjającej aurze, uczniowie klasy 2a wraz z rodzinami oraz wychowawczynią Beatą Olszak wzięli udział w wiosennej wycieczce przyrodniczej wokół zbiornika Piaski-Szczygliczka w Ostrowie Wielkopolskim, którą przygotowała Południowowielkopolska Grupa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków w ramach cyklu „Ostrowskie Spotkania z Przyrodą”. Obserwowaliśmy kaczki z czterech gatunków: jak zawsze najliczniejsze tu krzyżówki oraz 5 cyraneczek, głowienkę i 4 świstuny. bardzo widowiskowe były toki perkozów dwuczubych. Wśród trzcin obserwowaliśmy śpiewającego samca potrzosa, a wśród przyległych zabudowań śpiewały: dzwońce, szpaki i kos. Nad zbiornikiem latało do 10 mew śmieszek i 2-3 czaple siwe. Poza tym widzieliśmy m.in.: grzywacze, sroki, mazurki.

Bruno i Iwo wykazali się dużą umiejętnością rozpoznawania poszczególnych gatunków ptaków. Również Ania z Tosią chętnie dzieliły się swoimi spostrzeżeniami. Dzieci miały możliwość przyglądania się ptakom z bliska dzięki lornetkom oraz lunetom.

Brat Tosi – Oliver znalazł ślady żerowania bobra – okorowany konar, który stał się jego trofeum.

Co się dzieje w parku na przedwiośniu?

Dnia 12 marca uczniowie klasy IIa naszej szkoły wraz z wychowawczynią oraz mamą Julki i Dawida – Emilią Cieszyńską udali się na spacer po Parku Miejskim. Wycieczkę poprowadził Paweł Dolata – lider Południowowielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Celem naszej wyprawy było zapoznanie dzieci ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie o tej porze roku, przypomnienie poznanych już wcześniej gatunków drzew i ptaków, rozpoznawanie ptaków w ich naturalnym środowisku.

Uczniowie zaopatrzeni w lornetki oraz aparaty fotograficzne czujnie obserwowali, co dzieje się w przyrodzie na przedwiośniu. Mieliśmy okazję zobaczyć tokujące gołębie grzywacze oraz inną dwójkę walczących między sobą o terytorium. Najpierw usłyszeliśmy, a potem zobaczyliśmy pierwsze tego roku łyski. Po stawie pływały również kaczki krzyżówki. Ich samce były w pięknej, godowej szacie. Dzieci przypomniały sobie, że charakterystyczne, kolorowe pióra na skrzydłach kaczek – granatowe u krzyżówek – nazywane są „lusterkiem”. Nad wodą krążyły mewy śmieszki – po raz pierwszy tu przez nas spotkane. Z innych ptaków widzieliśmy oraz słyszeliśmy kwiczoły, kosa, sikorę bogatkę, kawki oraz szpaki.

Po części ornitologicznej wycieczki nastąpiła część botaniczna. Przypomnieliśmy sobie z jesiennego spaceru, jakie pomniki przyrody znajdują się w parku. Drużyna dziewczynek miała za zadanie odnaleźć jeden z nich. Wszystkie udały się na poszukiwania, jednak najskuteczniejszymi okazały się Martynka i Ania, które najszybciej znalazły się przy lipie srebrzystej. Spośród drużyny chłopców zwyciężył Karolek – odnalazł klon srebrzysty, pomagał mu w tym Bruno, który świetnie zapamiętał miejsca położenia pomników przyrody. Najwięcej frajdy przyniosło dzieciom poszukiwanie strąków glediczji trójciernowej, potocznie nazwanej przez nie „drzewem fasolkowym”. Również atrakcyjne było poszukiwanie kory platana, która w Hiszpanii uznawana jest za przynoszącą szczęście w finansach. Na koniec wycieczki wykonaliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie przy przepięknym buku. Wszyscy zadowoleni i w dobrych humorach wróciliśmy do szkoły. Mamy nadzieję, że takich wycieczek będzie więcej.

Lekcja muzyki w Muzeum Miasta

W ramach cyklu „Spotkań ze sztuką” pierwszoklasiści z klasy Ia wraz z wychowawczynią Ireną Treską oraz mamami: p. Karoliną Laske i p. Anną Gąsiorek udali się na kolejną wycieczkę do Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Tym razem celem naszej wizyty było poznanie prostych instrumentów ludowych, takich jak: basy, dudy, skrzypce, siesieńki, piszczałki, łuk muzyczny. Dzieci dowiedziały się, z czego są zbudowane, w jaki sposób wydobywa się z nich dźwięk. Miały również możliwość wysłuchania brzmienia każdego z instrumentów oraz gry kapeli ludowej. Dużą frajdą było wykonanie pastelami olejnymi rysunku wybranego instrumentu. W świat muzyki wiejskich muzykantów wprowadziła nas p. Jagoda Kosadko. Kolorowe obrazy zabraliśmy z sobą – będą pamiątką dzisiejszego spotkania.

Wizyta w Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz Powiatowej Galerii Sztuki Współczesnej

Środę 26 lutego spędziliśmy inaczej, niż w szkolnej ławce. Wraz z dwoma mamami uczennic – Justyną Karpowicz oraz Moniką Szymczak, uczniowie klasy IIa udali się do Muzeum Miasta na lekcję muzealną. Dzięki niedawno zainstalowanym multimediom mogliśmy obejrzeć animowany komiks, przedstawiający legendę o herbie Ostrowa Wielkopolskiego. Następnie prowadząca lekcję, pani Katarzyna Bielawska zaprezentowała krótki filmik o prawdziwej historii herbu Ostrowa. Uczniowie dowiedzieli się z niego, że właścicielem naszego miasta był podskarbi wielki koronny Jan Jerzy Przebendowski. Właśnie od herbu pierwszego właściciela (kuna trzymającą w łapach jabłko) pochodzi herb naszego miasta (jabłko królewskie w kolorze niebieskim, opasającej jabłko złotej wstęgi z krzyżem w takim samym kolorze oraz dwóch skrzyżowanych kluczy na tarczy herbowej o polu w kolorze czerwonym). Pani Kasia poinformowała nas również, iż w tym roku nasze miasto obchodzić będzie 300. rocznicę relokacji czyli ponownego nadania praw miejskich. W drugiej części zajęć dzieci wykonywały rysunki przedstawiające herb Ostrowa oraz postać Jana Jerzego Przebendowskiego.

W drodze powrotnej do szkoły wstąpiliśmy do Powiatowej Galerii Sztuki Współczesnej mieszczącej się od niedawna w nowym budynku przy ul. Królowej Jadwigi 10. Obejrzeliśmy wystawę twórców z powiatu ostrowskiego pod nazwą „Z orientu kolorytem”. Prace artystów są efektem pleneru w Daniszynie, jaki miał miejsce w lipcu minionego roku. Pani Basia Zabłocka wyjaśniła dzieciom, czym jest plener oraz jakimi technikami została wykonane wyeksponowane w galerii prace. Uczniowie z zachwytem podziwiali efekty pracy naszych wspaniałych artystów. Czekamy na kolejną wystawę.

Ptaki i zwierzęta na leśnej polanie – zadanie „Szkoła z klasą 2.0”

Mimo kończącej się powoli zimie, nasze zainteresowanie żubrzą polanką nie wygasło. Nadal systematycznie podglądamy przychodzące do paśnika zwierzęta oraz karmiące się kulami tłuszczowymi ptaki.

Oglądane ptaki i zwierzęta uczniowie klasy II a przedstawili w formie graficznej, wykonując przepiękne rysunki w programie Paint, które zostały przesłane drogą mailową na adres wychowawczyni. Należy podziwiać dzieci za tak ciekawe i kolorowe obrazki oraz za pracowitość w czasie ferii zimowych.

Systematycznie kształcimy oraz doskonalimy swoje kompetencje informacyjno-komputerowe, realizujemy zadania TIK, pamiętamy o zasadach kodeksu „Szkoła z klasą 2.0”.

„Na czym grywali wiejscy muzykanci?”

Pod takim tematem odbyła się lekcja w Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w której  wzięło udział 21 uczniów z klasy II a wraz z wychowawczynią oraz mamą jednej z uczennic – Justyną Karpowicz .

Zajęcie odbyło się w nowootwartej sali multimedialnej.

Podczas lekcji uczniowie poznali podstawowe instrumenty ludowe m.in.: basy, dudy, skrzypce, siesieńki (instrument pasterski wykonany z pęcherza bawołu), łuk muzyczny, piszczałki, czyli najstarsze instrumenty w dziejach ludzkości, bęben osznurowany oraz skrzypce „podwiązane”. Dzięki tablicy multimedialnej poznali budowę oraz zasady działania niektórych z nich, a także usłyszeli dźwięki, jakie wydają. Pani Kasia Bielawska zaśpiewała nam piosenkę o Dudziarzu i jego dudach, która dzieciom bardzo przypadła do gustu. Na koniec dziewczynki miały okazję przymierzyć chusty, które stanowiły jeden z elementów stroju ludowego oraz obejrzeć korale wykonane ze szkieletów koralowców.

Po części muzycznej zajęcia nastąpiła część plastyczna, podczas której uczniowie wykonywali rysunki przedstawiające poznane instrumenty ludowe, kapele ludowe oraz dziewczęta w strojach ludowych.

Po wyjściu z muzeum czekała nas bardzo miła niespodzianka. Spotkaliśmy ekipę Milki, która obdarowała każdego ucznia naszej klasy „milkowym” balonem oraz przepyszną mleczną czekoladą. Niektórzy uczniowie nie mogli się powstrzymać i smakowali ją już w drodze do szkoły.

Obserwacje żubrów na stronie http://www.lasy.gov.pl/zubr

Uczniowie klasy IIa wraz z wychowawczynią Beatą Olszak już od kilku tygodni z wielkim zainteresowaniem obserwują żubry na polanie w Puszczy Białowieskiej za pomocą kamery internetowej. Oprócz żubrów przed kamerą zjawiają się sarny, dziki, a także ptaki: trznadle, dzwońce, mazurki.

Do południa obraz z kamery pokazuje różne gatunki ptaków korzystających z zawieszonych przez leśników kulek tłuszczowych. Widzieliśmy już: sikory bogatki, modraszki, mazurki, kowaliki, sójki oraz dzięcioła.

Zachęcamy wszystkich do śledzenia ich losów na stronie http://www.lasy.gov.pl/zubr.

Naprawdę warto:)!

Efektem obserwacji są prace wykonane przez dzieci w programie Paint na zajęciach z edukacji komputerowej. Przedstawiają one żubry i nie tylko.

Jeszcze pachnie świętami…

Kto nie wierzy, niech czym prędzej uda się do Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na wystawę szopek bożonarodzeniowych i akcesoriów kolędniczych. W ramach zajęć „Spotkania ze sztuką” wystawę odwiedziła klasa  I a z wychowawcą p. Ireną Treska i mamą jednego z uczniów, p. Kamilą Konieczną. Pani Katarzyna Bielawska, która oprowadzała nas po wystawie, uchyliła rąbek tradycji polskich, związanych z budową szopek oraz zwyczajem chodzenia po kolędzie. Zobaczyliśmy postacie, które zazwyczaj chodzą w orszaku kolędników, dowiedzieliśmy się, jaką pełnia rolę w tym orszaku oraz podziwialiśmy oryginalne stroje. Niektóre z nich wywarły na nas szczególne wrażenie. Przekonaliśmy się, że warto poznać i pielęgnować nasze polskie tradycje.

Warsztaty „Co słychać w ptasich stołówkach?”

W środę 15 stycznia uczniowie klasy II a wraz z wychowawczynią przygotowali warsztaty dla uczniów klasy II b integracyjnej pod hasłem „Co słychać w ptasich stołówkach?”.

Podzieliliśmy się swoją wiedzą oraz umiejętnościami na temat rozpoznawania ptaków zimujących w Polsce, sposobów ich dokarmiania oraz ochrony. Przed ich przeprowadzeniem każdy uczeń klasy II a miał za zadanie zebrać informacje na temat wybranego przez siebie, zimującego w Polsce gatunku ptaka, korzystając ze stron: www.ptakipolskie.pl, www.ptaki-polski.pl, www.pwg.otop.org.pl, www.otopjunior.org.pl, www.lasy.gov.pl lub z innych źródeł oraz przygotować zdjęcie lub rysunek wybranego ptaka, wykonany w programie graficznym Paint. Podczas spotkania wytypowani uczniowie dokonali prezentacji, często popartej zdjęciami własnego autorstwa. O orle bieliku opowiadała Julia Cieszyńska, o zimorodku – Dawid Cieszyński, o krogulcu – Karol Schubert, o sroce – Iwo Sobczak, a Bruno Wojciechowski omówił dzwońca i pokazał krótki filmik z obrączkowania tego gatunku w Ostrowie przez członków Południowowielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (relacja na http://www.pwg.otop.org.pl/index.php?function=show_all&no=642), w którym uczestniczył.

W dalszej części zajęć obejrzeliśmy prezentację wykonaną przez nauczyciela na bazie zdjęć oraz rysunków dostarczonych przez uczniów. Wiele frajdy dostarczyło dzieciom wspólne rozwiązanie quizu „Ptasia stołówka” na stronie www.otopjunior.org.pl, dzięki któremu mogli ugruntować wiedzę na temat pożywienia takich gatunków ptaków, jak: sikora bogatka, zięba, kowalik, czapla siwa, kaczka krzyżówka, myszołów. Na podsumowanie lekcji każdy uczeń otrzymał kolorowankę sylwetki ptaka (rudzika, wróbla, grubodzioba, zimorodka, bogatki) wydrukowaną ze strony www.otopjunior.org.pl.

Warsztaty stanowiły podsumowanie realizacji zadania z TIK oraz odnosiły się do następujących punktów  Szkolnego Kodeksu „Szkoła z klasą 2.0″:

1.Wszyscy uczniowie oraz nauczyciele naszej szkoły korzystają z pracowni komputerowych oraz tablic multimedialnych podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

2. Nie jesteśmy złodziejami, więc nie kradniemy – zawsze podajemy źródła, linki, nazwy stron, z których korzystaliśmy bawiąc się i pracując.

prezentacja

Obrączkowanie ptaków

Uczeń klasy II a – Bruno Wojciechowski wraz z rodzicami, dnia 3 I 2014 uczestniczył w znakowaniu ptaków wróblowatych. Obrączkowanie odbywało się przy karmnikach u Piotra Majewskiego w dzielnicy Wenecja w Ostrowie Wielkopolskim.

Przez cały piątek w delikatną sieć ornitologiczną udało się schwytać i oznakować 57 ptaków z 4 gatunków. Były to: 34 sikory bogatki i 6 modraszek, 10 wróbli mazurków oraz 7 dzwońców. Jak na wyjątkowo ciepły na styczeń dzień (ok. 0 st. C) był to bardzo dobry wynik.

Natomiast w niedzielę 5 stycznia Julia, Dawid i Mateusz Cieszyńscy wraz z rodzicami byli świadkami obrączkowania sikorki sosnówki – jakże rzadko spotykanego ptaka w przydomowych ogrodach.

Uczniowie wraz z rodzicami wykonali zdjęcia, które przesłali na skrzynkę mailową nauczyciela lub zgrali na pendrive’a i dostarczyli do szkoły. Było to związane z realizacją zadania TIK w ramach programu „Szkoła z klasą 2.0”.

„Nowy Rok z Przyrodą”

Dnia 1 stycznia 2014 roku w Parku Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim odbył się tradycyjny spacer „Nowy Rok z Przyrodą” zorganizowany przez Południowowielkopolską Grupę Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, czyli 150. już Ostrowskie Spotkania z Przyrodą.

W gronie 42 uczestników spaceru znaczną część stanowili uczniowie klasy II a naszej szkoły – Antonia McKinlay, Zuzanna Pływaczyk, Karol Schubert, Iwo Sobczak oraz Bruno Wojciechowski wraz z rodzicami oraz rodzeństwem oraz wychowawczynią klasy Beatą Olszak.

Spacer zaczęliśmy od wizyty nad stawem, gdzie uczestnicy wycieczki mieli możliwość obserwowania na stawie ptaków wodnych – krzyżówek. Uczniowie przypomnieli sobie, w jaki sposób odróżnić samca krzyżówki od samicy oraz zwrócili uwagę na charakterystyczne, granatowe pióra na skrzydłach kaczek, nazywane „lusterkiem”.

Następnie ruszyliśmy alejkami w głąb parku, aby obserwować pojawiające się w nim ptaki. Mogliśmy obserwować przelatujące gawrony i kawki, sikory bogatkę i modraszkę, widzieliśmy rzadko spotykanego w parkach dzięciołka, srokę, sierpówkę, usłyszeliśmy głos dzwońca. Największy jednak zachwyt wzbudziły dwie pary gili, które nam pięknie pozowały do zdjęć oraz grubodziób na szczycie topoli. Dzieci z wielką pasją wykonywały zdjęcia spotykanych gatunków ptaków. Wykorzystamy je do stworzenia klasowej galerii zdjęć w ramach realizacji zadania TIK. Oglądaliśmy też skrzynki lęgowe dla szpaków i sikor zawieszone w tym parku z inicjatywy PwG OTOP, gniazda sroki i gołębi grzywaczy w koronach drzew oraz misterne gniazdko zięby, utkane z włókien roślin, paseczków kory brzozy oraz strzępów mchu, a znalezione pod jednym z drzew.

Poza ciekawostkami ornitologicznymi przyjrzeliśmy się parkowi pod kątem botanicznym. Przypomnieliśmy sobie poznane na wycieczce październikowej gatunki drzew oraz zwróciliśmy uwagę na dwa pomniki przyrody – lipę srebrzystą oraz klon srebrzysty. Pan Paweł wskazał nam również pięknego platana klonolistnego oraz glediczię trójcierniową, potocznie nazywaną przez dzieci „drzewem fasolkowym”.

Wycieczkę możemy zaliczyć do udanych i na pewno wybierzemy się na kolejną już wiosną.

„Święta z ptakami”

Dnia 26 XII 2013 uczeń klasy II a – Bruno Wojciechowski wraz z rodzicami oraz wychowawczynią Beatą Olszak wziął udział w wycieczce „Święta z ptakami” po Parku A. Mickiewicza i Parku 3. Maja w Ostrowie Wielkopolskim, czyli w 149. Ostrowskim Spotkaniu z Przyrodą, zorganizowanym przez Południowowielkopolską Grupę Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Udało nam się zaobserwować kilkanaście gatunków ptaków – kowaliki, sójki, dzięcioła dużego, gawrony, kawki, sikory bogatki oraz typowo zimowe gile. Największą jednak atrakcję zapewniły dwa dzięcioły średnie, które w godowym zapamiętaniu śmigały wielokrotnie dosłownie między uczestnikami wycieczki.

Bruno wykazał się znajomością popularnych gatunków ptaków, którą dzielił się z pozostałymi członkami wycieczki. W razie wątpliwości na bieżąco korzystał z zakupionej wcześniej książki Detlefa Singera „Dokarmiamy ptaki”.

Powyższe spotkanie było jednym z zadań TIK w ramach realizacji programu „Szkoła z klasą 2.0”.

Wycieczka do fabryki bombek

Dnia 09 grudnia uczniowie z klasy II a oraz II c wraz z wychowawczyniami – Beatą Olszak i Anną Karpińską oraz p. Ewa Kaczmarek i Moniką Szymczak – odwiedzili zakład produkcyjny ozdób choinkowych LOTOS w Koźminie Wielkopolskim.

Dzieci poznały cykl produkcyjny bombek – rozgrzewanie masy szklanej do 700 stopni Celsjusza, wydmuchiwanie w celu nadania odpowiedniego kształtu, studzenie, kąpiel w roztworze srebra oraz ręczne zdobienie.

Jak za sprawą czarodziejskiej różdżki z rozgrzanego szkła wyłaniały się przepiękne łabędzie, sopelki, bańki. Panie dekoratorki z wielkim kunsztem artystycznym ożywiały i nadawały barw każdej bombce.

Uczniowie dowiedzieli się, że bombki produkowane w tym zakładzie rozsyłane są do najdalszych zakątków świata – nie zabrakło więc Świętego Mikołaja na desce snowboardowej czy misia koala na drzewie eukaliptusa z dalekiej Australii.

Na zakończenie naszej wycieczki odwiedziliśmy sklep firmowy, w którym szaleństw zakupowych nie było końca. Wszyscy w dobrych humorach i z upominkami dla najbliższych wróciliśmy do szkoły.

Pomóżmy ptakom przetrwać zimę

Dnia 11 grudnia 2013 roku klasę IIA odwiedził Paweł T. Dolata – lider Południowowielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Przeprowadził prelekcję na temat zimowania oraz dokarmiania ptaków. Posłużył się przy tym prezentacją zdjęć własnego autorstwa. Omówił ptaki pozostające w Ostrowie i okolicy na zimę, które uczniowie mogą teraz najczęściej spotkać: sikory bogatkę i modraszkę, grubodzioba, gawrona, kawkę, krzyżówkę, łabędzia niemego, łyskę, sójkę, srokę, wróbla zwyczajnego oraz mazurka, pustułkę, myszołowa czy orła bielika. Ciekawostką były gatunki, dla których to Polska jest ciepłym krajem (!), bo to do nas przylatują na zimę: duża część gili oraz wszystkie jemiołuszki. Omówiono także zasady właściwego dokarmiania ptaków, które musi być prowadzone mądrze (dobrym pokarmem i w miejscach bezpiecznych przed kotami), by naszym podopiecznym nie zaszkodzić.

Przeprowadzona lekcja bardzo się dzieciom spodobała, a niektóre z nich potrafiły rozpoznać i nazwać wymienione wyżej gatunki ptaków. Szczególną znajomością ptaków wykazał się Dawid oraz Bruno 🙂

TEATR JEST NAJWAŻNIEJSZĄ RZECZĄ NA ŚWIECIE – Internetowy teatr dla szkół

TEATR JEST NAJWAŻNIEJSZĄ RZECZĄ NA ŚWIECIE, GDYŻ TAM POKAZUJE SIĘ LUDZIOM, JAKIMI MOGLIBY BYĆ, JAKIMI PRAGNĘLIBY BYĆ, I JAKIMI SĄ.

Spektakl „ Tymoteusz wśród ptaków” w reżyserii Arkadiusza Klucznika wystawiono w Teatrze Andersena już wielokrotnie. Piątkowe spotkanie miało wyjątkowy przebieg, ponieważ na sali pojawiło się pięć kamer telewizyjnych, a dzięki Internetowi bajkę obejrzało kilka tysięcy uczniów w całej Polsce, między innymi uczniowie z naszej szkoły. To już po raz kolejny mogliśmy, pozostając w szkole, obejrzeć przedstawienie teatralne, dzięki ogólnopolskiemu projektowi Internetowy Teatr TVP dla szkół, organizowany przez telewizję publiczną oraz Narodowy Instytut Audiowizualny.

Z dużym zainteresowaniem uczniowie klas IIa, IId, IVd i Vc oglądali spektakl, którego bohaterem był miś Tymotesz, który mieszka w lesie razem z tatą. Miś ten pewnego dnia znajduje porzucone jajo i postanawia je wysiedzieć. Okazuje się, że jest to jajko podrzucone przez kukułkę. W bajce pojawia się też czarny charakter – lisica, który chce zjeść jajko. Przedstawiona historia jest pełna emocji, uczy tolerancji, odpowiedzialności oraz zaufania.
Z niecierpliwością czekamy na kolejne przedstawienie, ponieważ mamy świadomość tego, że:  „Teatr jest aktywną refleksją nad samym sobą”. Z możliwości obejrzenia sztuki na żywo skorzystamy jeszcze nie raz. Zachęcamy do tego również innych, gdyż jest to niesamowita przygoda.

Nie święci garnki lepią …

… potrafią to robić dzieci z klasy I a, które we wtorek 19 listopada odwiedziły gościnne mury Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Wzięły udział w lekcji muzealnej: „Jak pracowali pierwsi garncarze”, którą prowadziła pani Katarzyna Bielawska. Uczniowie poznali pojęcia związane z archeologią, proste narzędzia, którymi posługiwali się pierwsi garncarze, własnymi dłońmi mogli „dotknąć historii”, aż wreszcie nadeszła chwila, w której do głosu doszła ich wyobraźnia. Z szarej gliny powstały pomysłowe i niepowtarzalne naczynia, całkiem podobne do tych, które lepili dawniej garncarze. Zabraliśmy je z sobą do szkoły. Kiedy wyschną, ozdobimy je – będą pamiątką naszego spotkania z historią. Dodatkowo duże wrażenie wywarła na nas makieta naszego miasta. Była to lekcja inna, niż zwykle.

O Julianie Tuwimie w Roku Tuwima

W dniu 25 listopada 2013 r. klasa IIa wraz z wychowawczynią Beatą Olszak oraz mamą jednej z uczennic – Iloną Grzelą – odwiedziły po raz drugi w tym roku szkolnym Filię dla Dzieci Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Królowej Jadwigi. Tym razem powodem naszej wizyty był Julian Tuwim. Ponieważ w roku 2013 przypada sześćdziesiąta rocznica jego śmierci, rok ten ogłoszono Rokiem Tuwima. Twórczość tego poety jest dzieciom bliska i znana, dlatego postanowiliśmy uporządkować sobie wiedzę na temat jego życia oraz działalności twórczej.

Jak zwykle kierowniczka biblioteki, a zarazem prowadząca zajęcia – Mariola Grabarczyk – przygotowała dla nas moc atrakcji. Bardzo ciekawa prezentacja przybliżyła nam ciekawostki z życia Juliana Tuwima. Dowiedzieliśmy się na przykład, że mały Julian był bardzo niepokornym dzieckiem i często płatał figle, a przy tym interesował się magią i pirotechniką.

Później wspólnie z panią Mariolą dzieci wyrecytowały wiersz „Abecadło”, za którego znajomość zostały bardzo pochwalone i nagrodzone słodkościami.  W dalszej części zajęć obejrzały nagranie wiersza „Lokomotywa” w interpretacji Piotra Fronczewskiego i ilustrowane obrazkami. Zadaniem dzieci po jego wysłuchaniu było umieszczenie w oknach wagonów sylwetek zwierząt lub przedmiotów, które ciągnęła lokomotywa.

Okazało się, że jednocześnie tego dnia obchodzony jest Światowy Dzień Pluszowego Misia, na temat którego pani Mariola pokazała nam kolejną prezentację. Jednak najwięcej emocji wywołała możliwość zapoznania się z nowymi pozycjami książkowymi, które zakupiła biblioteka. Wśród ogromu książek każdy znalazł coś ciekawego dla siebie i z niechęcią rozstawał się z tą ulubioną. Niektóre dzieci postanowiły, że w najbliższym czasie powrócą po nie z rodzicami.

 

Z wizytą u Misia Uszatka

W czwartek 14 listopada uczniowie kasy I a i II a pod opieką wychowawców: p. Ireny Treski, p. Beaty Olszak oraz mamy – p. Karoliny Laske udali się z wizytą do Publicznego Przedszkola nr 9 im. Misia Uszatka, mieszczącego się przy ul. Jana Brzechwy 2. Chętnie skorzystaliśmy z zaproszenia. Dzieci z trzech grup 5 – i 6 – latków przygotowały przedstawienie pt. „Jarzynki babci Balbinki”. Były recytacje, piosenki oraz piękna scenografia i ciekawe stroje aktorów. Z zainteresowaniem obejrzeliśmy spektakl, nagradzając maluchów wielkimi brawami. Przekonaliśmy się, że warzywa są bardzo zdrowe, mają dużo witamin i powinny być jednym ze składników naszego codziennego jadłospisu. Na zakończenie panie poczęstowały nas smacznymi jabłuszkami. My również przygotowaliśmy dla maluchów słodkie niespodzianki. Za zorganizowanie spotkania dziękujemy paniom: Małgorzacie Kierzkowskiej, Monice Ratajczak, Hannie Boczek, Sławomirze Perz, Annie Wiertelak i Katarzynie Kurdziel. Była to również okazja do odwiedzenia swojego przedszkola oraz nauczycieli, którzy tak niedawno sprawowali opiekę nad naszymi uczniami. Czekamy na rewizytę.

Nasze pierwsze konkursy – Halo, Halo! Tu, sześciolatki

W czasie październikowego i listopadowego „Spotkania ze sztuką’, uczniowie klasy I a przygotowywali prace, aby wziąć udział w pierwszych konkursach plastycznych. Wykonanie prac poprzedzone było wprowadzeniem do tematów konkursów. Pierwszy z nich dotyczył „Znaczenia bobrów przyrodzie”, drugi natomiast bohaterów literackich w twórczości dla dzieci w utworach Juliana Tuwima. Korzystaliśmy ze zbiorów biblioteki szkolnej: albumów, atlasów, folderów, zdjęć oraz własnych doświadczeń. Potem mali autorzy uruchomili wyobraźnię. Powstały ciekawe, barwne i niepowtarzalne prace, które, mamy nadzieję, zainteresują komisje oceniające wytwory dzieci. Było sporo frajdy i radości z efektów twórczego działania.

 

Gdy pradziadek był sztubakiem

W poniedziałek 28 października uczniowie klasy II a wraz z wychowawczynią Beatą Olszak oraz babcią jednej z uczennic – emerytowaną nauczycielką panią Aleksandrą Kmiecik, odwiedziły Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Była to już druga wizyta naszej klasy w tym miejscu, teraz jednak ostrowski ratusz jest po generalnym remoncie i jego wnętrze prezentuje się imponująco.

Celem naszej wizyty był udział w lekcji muzealnej pod tytułem „Gdy pradziadek był sztubakiem”. Kustosz muzeum – Barbara Jarosz – przybliżyła uczniom dzieje ostrowskiej oświaty od XVIII wieku do okresu międzywojennego. Ukazała dzieciom życie codzienne w dawnej szkole od wyposażenia klasy, tornistra, mundurka uczniowskiego, po relacje panujące miedzy uczniem a wychowawcą. Dzieci dowiedziały się m.in., że dawniej za niepodporządkowanie się do reguł i zasad panujących w szkole groziły surowe kary. I tak uczeń mógł klęczeć na grochu, siedzieć w „oślej ławce” lub dostać linijką.

Wielką ciekawostką dla uczniów był fakt, iż 100 lat temu szkołę zaczynało się od klasy szóstej, a kończono klasą pierwszą. Również skala ocen była odwrócona. To jedynka była oceną najlepszą, a szóstka odpowiednikiem obecnej oceny negatywnej.

Na koniec naszej wizyty każdy z uczniów mógł zasiąść w ławce z początku XX wieku i napisać swoje imię piórem maczanym w atramencie, co okazało się nie lada sztuką. Okazuje się, że prawdziwa kaligrafia jest wielką sztuką dla współczesnego ucznia.

W drodze powrotnej do szkoły odwiedziliśmy Park Miejski, aby w przepięknych barwach „polskiej złotej jesieni” podziwiać niezwykle prezentujące się drzewa. Każdy uczeń pozbierał liście i utworzył z nich jesienny bukiet.

Detektywi przyrody

Dnia 2 października, tuż przed przypadającymi 5-6 października Europejskimi Dniami Ptaków, uczniowie klasy IIa naszej szkoły wraz z wychowawczynią udali się na spacer po Parku Miejskim. Wycieczkę poprowadził Paweł Dolata – lider Południowowielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Celem naszej wyprawy było zapoznanie dzieci ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie o tej porze roku, oraz poznanie gatunków drzew i ptaków w ich naturalnym środowisku.

Aby uatrakcyjnić zajęcia, dzieci zamieniły się w „detektywów przyrody”. Pod czujnym okiem pana Pawła gromadziły, a następnie nazywały i selekcjonowały „dowody”: liście drzew spotkanych w parku oraz charakterystyczne owoce niektórych z nich – żołędzie dębów, rajskie jabłka, orzeszki bukowe. Dowiedziały się, że owoce te stanowią przysmak wielu zwierząt, np. za orzeszkami bukowymi przepadają sójki i grubodzioby, a żołędzie to wspaniała karma dla dzików czy sójek.

Stopniowo dzieci rozpoznawały na podstawie pokroju drzew oraz wyglądu liści i kory: lipę, klon, dąb czerwony, topolę, jesion, wierzbę, brzozę, robinię akacjową. Najpiękniejsze, złote i czerwone liście miały klony i dęby czerwone, a także winobluszcz, rosnący na ścianie przedszkola po drodze do szkoły.

Poza lekcją botaniki mieliśmy także możliwość obserwowania na stawie ptaków wodnych – łysek oraz krzyżówek. Dzieci dowiedziały się, w jaki sposób odróżnić samca krzyżówki od samicy, oraz skąd wzięła się nazwa „łyska”. Same zauważyły charakterystyczne, granatowe pióra na skrzydłach kaczek, nazywane „lusterkiem”. Na koniec pomogliśmy panu Pawłowi policzyć wszystkie ptaki pływające po stawie – było na nim ok. 200 krzyżówek i 4 łyski.

W dobrych humorach wróciliśmy do klasy, gdzie czekała na nas kolejna atrakcja tego dnia – smaczna pizza z okazji minionego Dnia Chłopca.

Potem jeszcze raz obejrzeliśmy przyniesione z parku liście i owoce drzew, aby przypomnieć sobie, z jakich drzew pochodzą. W konkursie, kto zebrał najwięcej „dowodów” na obecność różnych gatunków drzew w parku, aż czworo uczniów miało liście lub owoce 8 gatunków: Julka Cieszyńska, Dawid Cieszyński, Oliwia Szczepaniak i Karol Schubert. Otrzymały one w nagrodę specjalne puzzle z ptakami wodnymi, żyjącymi w Polsce.

WARSZTATY PLASTYCZNE DLA PIERWSZAKÓW

W piątek, 26 września 2013 r. w ramach cyklu „Spotkania ze sztuką” odbyły się w klasie I a warsztaty plastyczne. Prowadziła je studentka V roku Edukacji Artystycznej w zakresie Sztuk Plastycznych WPA w Kaliszu UAM w Poznaniu- Karolina Treska. Tematem warsztatów były „Jesienne drzewa” wykonywane w technice kolażu- z gazet, papierów kolorowych i bibuły. Dzieci uczyły się pracować w grupie. Panowała całkowita dowolność w interpretacji tematu. Uczniowie aktywnie przystąpili do zadania, a efektem dwugodzinnej pracy były kolorowe jesienne kompozycje.

Lekcja biblioteczna

Dnia 23 września – w pierwszy dzień kalendarzowej jesieni – uczniowie klasy IIa wraz z wychowawczynią Beatą Olszak oraz dwiema mamami uczniów: Emilią Cieszyńska i Moniką Szymczak, powitali w dość nietypowy sposób. Odbyliśmy wspólną wycieczkę po pięknej i gorącej Hiszpanii – co prawda nie dosłownie, lecz poprzez zdjęcia i zabawę. Wędrówkę po tym pięknym kraju umożliwiła nam pani Mariola Grabarczyk – kierowniczka Filii dla Dzieci Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Królowej Jadwigi – która przygotowała dla nas lekcję biblioteczną. Wpierw obejrzeliśmy prezentację multimedialną, z której dzieci dowiedziały się, jakie są najważniejsze oraz najciekawsze miejsca w Hiszpanii, w tym jakie miasto jest jego stolicą. Poznały położenie kraju na mapie Europy, a chłopcy mogli się wykazać znajomością słynnych hiszpańskich klubów piłkarskich.

W drugiej części spotkanie dziewczynki miały okazję zatańczyć flamenco praz przymierzyć strój przeznaczony do tego pięknego tańca. Chłopcy natomiast chętnie zabawili się w walkę byków czyli corridę. Jednak najwięcej radości sprawiła dzieciom walka na pomidory, gdzie miejsce prawdziwych pomidorów zajęły kulki wykonane z czerwonej bibuły. Śmiechom i wygłupom nie było końca.

Na zakończenie zajęć cała klasa wykonała papierowe, ręcznie zdobione wachlarze. Umówiliśmy się z panią Mariolą, że to nie będzie nasza ostatnia wędrówka po Europie. Kolejnym krajem, który zamierzamy odwiedzić są Włochy. Wychodząc z biblioteki wszyscy zgodnie powiedzieliśmy „asta la vista”

ROK SZKOLNY 2012/2013

W „Galerii 33”

W środę 12 czerwca uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 uczęszczający na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie, prowadzonych w ramach projektu systemowego „Od dziś pracuję na swój sukces”, wraz z opiekunkami – Iwoną Szwarczyńską i Beatą Olszak odwiedziły „Galerię 33” mieszczącą się przy ul. Wiosny Ludów 17.

Celem naszej wizyty było zapoznanie się z twórczością Stanisława Hałaczka oraz Marii Gowarzewskiej. Po Galerii oprowadzał nas Szymon Wojtak – młody artysta plastyk, asystent kuratora wystaw oraz jego pomocnik, dwunastoletni Kuba.

Po oglądnięciu prac wyżej wymienionych artystów, pod czujnym okiem pana Szymona, dzieci inspirowane wystawionymi pracami przystąpiły do twórczej pracy. Wybraną przez siebie techniką (dominowały pastele olejne) wykonały przepiękne obrazy przedstawiające m.in. kwiaty, krajobrazy, architekturę. Nie zabrakło również abstrakcji.

Na zakończenie wszyscy młodzi artyści wykonali sobie pamiątkowe zdjęcie. Pełni artystycznych przeżyć powróciliśmy do szkoły.

Impreza integracyjna na Stanicy Harcerskiej

Czwartkowe popołudnie 6 czerwca uczniowie, ich rodzice oraz wychowawca klasy Ia postanowili spędzić wspólnie. Na miejsce spotkania wybraliśmy Stanicę Harcerską przy zbiorniku Piaski-Szczygliczka – miejsce bardzo spokojne, urokliwe oraz bezpieczne dla dzieci. Aura również okazała się sprzyjająca. Wraz z naszym przybyciem na stanicę zaświeciło nareszcie, jakże wyczekiwane przez wszystkich słońce.  W wyśmienitych humorach rozpoczęliśmy wspólną zabawę. Jej początek był dla wszystkich dzieci niezwykle emocjonujący, a to za sprawą państwa Pawła i Justyny Wojciechowskich – rodziców Bruna, którzy zapewnili nam atrakcję w postaci przejażdżki zaprzęgiem ciągniętym przez psy husky. Śmiechu i radości nie było końca.

Chłopcy, niektórzy tatusiowie, a także mama Tosi, chętnie poganiali za piłką. Wraz z całą klasą urządziliśmy sobie krótki spacer, podziwiając tablice ekologiczne, a na nich przepiękne zdjęcia w wykonaniu Janiny i Jerzego Bartuzich. Panią Jankę dzieci miały okazje poznać osobiście, kiedy to dwukrotnie gościła na zajęciach przyrodniczych w naszej klasie. Oglądane zdjęcia były okazją do powtórki wiadomości, które dzieci nabywały podczas całego roku szkolnego w ramach projektu „Bliżej przyrody”. Świetnie radziły sobie z rozpoznawaniem niektórych gatunków ptaków, płazów czy motyli.

Potem poćwiczyliśmy na siłowni pod gołym niebem, a następnie dzieci skorzystały z atrakcyjnego placu zabaw. Wygłodniali wróciliśmy na miejsce, aby przy ognisku usmażyć kiełbaski. Nie zabrakło również przepysznych ciast, które wykonały mamy oraz babcie uczniów naszej klasy.

Po czterech godzinach wspólnej zabawy z wielką niechęcią zaczęliśmy rozchodzić się do domów. Ale już wcześniej dzieci, a także niektórzy rodzice, spytali kiedy spotkamy się ponownie. Takie spotkania poza szkołą stanowią świetną formę integracji społeczności klasowej. Dają możliwość lepszego poznania się nie tylko dzieci, ale również rodziców.

Kolorowa łąka – lekcja otwarta

W środę 29 maja 2013 roku uczniowie z klas I-III, uczęszczający na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie w ramach projektu systemowego „Od dziś pracuję na swój sukces”, prowadzonych przez Iwonę Szwarczyńską i Beatę Olszak, brali udział w zajęciach otwartych pod kierunkiem pani Iwony. Na zaproszenie przybyła również pani dyrektor szkoły Dorota Cieśla.

Zajęcia poprzedził spacer do szkolnego ogródka, gdzie na skalniku dzieci mogły podziwiać wiosenne kwiaty, m.in. wielobarwne bratki.

Później, mimo nadciągającej ulewy w doskonałych humorach, pełni inwencji twórczej i pomysłowości wykonały pracę zbiorową przedstawiającą wiosenną łąkę. Na długi arkusz papieru co chwilę zlatywały się wycięte z kolorowego papieru: motyle, biedronki, pszczółki. Wśród traw wyrastały barwne kwiaty, a pająki przędły swoje nici. Przez moment czuliśmy się jak na prawdziwej łące. Brakowało tylko zapachu kwiatów i traw. Ostateczna praca bardzo spodobała się nie tylko nam, ale również pani dyrektor oraz rodzicom. Taka forma współpracy bardzo się sprawdziła i zapewne powtórzymy ją jeszcze nie raz.

Dzień Bociana Białego i Dzień Motyla w klasie Ia

W poniedziałek, 3 czerwca 2013 r., obchodziliśmy w naszej klasie nieco spóźniony Dzień Bociana Białego. To święto znane jest Polsce od 2003 roku, a przypada w wigilię Dnia Dziecka, czyli 31 maja. W ten sposób przyrodnicy chcą zwrócić uwagę na zagrożenia i potrzebę ochrony bociana białego, a także na miejsce, jakie zajmuje on w polskim krajobrazie i kulturze.

Nasza przygoda z bocianami zaczęła się już w końcu marca, kiedy to rozpoczęliśmy internetowe obserwacje bocianiego gniazda w Przygodzicach na stronie www.bociany.ec.pl w ramach projektu „Blisko bocianów”. Każdy uczeń klasy Ia utworzył własny dzienniczek obserwacji, w którym dokonywał zapisków dotyczących pobytu ptaków na gnieździe oraz ich perypetii. Bocian stał się naszym ulubionym ptakiem, o czym mogą świadczyć prace plastyczne dzieci, w których motyw bociana często się powtarza. Również po każdym dłuższym weekendzie dzieci z wielkimi emocjami opowiadały o swoich obserwacjach oraz o spotkaniach z różnymi ptakami. Z tych wszystkich powodów postanowiliśmy w tym roku uroczyście zaakcentować Dzień Bociana Białego. Wszyscy uczniowie przyszli tego dnia ubrani w „bocianie” kolory (biały, czarny i czerwony), było nawet kilka długich, czerwonych dziobów. Na zajęcia zaprosiliśmy Pawła T. Dolatę – organizatora projektu „Blisko bocianów”. oraz lidera Południowowielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Pan Paweł zaprezentował dzieciom zdjęcia bocianów w locie, na żerowisku i na przygodzickim gnieździe z kamerą w tle, odpowiadał o wędrówkach tych ptaków (ze zdjęciami ogromnych stad nad Cieśniną Gibraltarską), ich zwyczajach, ulubionych smakołykach, i oczywiście odpowiadał na pytania. Po ciekawej prelekcji dzieci wykonały bocianie portrety, które bardzo spodobały się naszemu gościowi. Na koniec wykonaliśmy grupowe zdjęcie.

Podczas zajęć mieliśmy jeszcze jeden, ciekawy akcent przyrodniczy. Od wtorku 28 maja prowadzimy w naszej klasie obserwację przepoczwarczania się motyli. Dziewięć poczwarek motyla latolistka cytrynka otrzymaliśmy od ich hodowcy – pani Elżbiety Dominiczak z Ostrowa. Akurat tego dnia z dwóch poczwarek wyszły motyle, które ukryły się pod roletą okienną i na lampie. Wywołało to wśród dzieci wiele radości, motyle oczywiście wypuściliśmy na wolność, a teraz czekamy na kolejne. Tym samym obok Dnia Bociana Białego mieliśmy Dzień Motyla.

Nasi sześciolatkowie w zawodach pływackich

W niedzielę 2 czerwca 2013 r., na pływalni „Delfin” w Ostrowie Wielkopolskim, odbyła się 9. edycja zawodów pływackich o Szpadę Muszkieterów. W rywalizacji uczestniczyło 97 pływaków, w tym uczniowie naszej szkoły: Zuzanna Pływaczyk, Kacper Bendkowski, Iwo Sobczak oraz Bruno Wojciechowski. Wszyscy są uczniami klasy Ia i przez cały rok szkolny uczestniczyli w lekcjach pływania opłacanych przez Urząd Miasta. Co prawda, nie udało im się zdobyć miejsca na podium, ale wszyscy dzielnie walczyli i wspaniale się bawili. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz medale, a nie ladą atrakcją było spotkanie z mistrzynią olimpijską Otylią Jędrzejaczak oraz możliwość otrzymania autografu i wykonania sobie z nią wspólnego zdjęcia.

Lekcja otwarta dla rodziców sześciolatków

Dnia 23 maja w klasie Ia, w której wychowawczynią jest Beata Olszak, odbyła się lekcja otwarta dla rodziców sześciolatków, którzy od września 2013 roku rozpoczną naukę w klasie pierwszej. Na zajęcie zaproszona została również pani dyrektor Dorota Cieśla, mamy uczniów z klasy Ia – Emilia Cieszyńska, Agnieszka Herbik, Monika Szymczak oraz Irena Treska – przyszła wychowawczyni sześciolatków. Zajęcie przeprowadzone zostało w ramach kampanii społecznej „Mam 6 lat – idę do szkoły”, nad którą patronat sprawuje Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Jarosław Urbaniak.

Zaproszeni goście mieli okazję zaobserwować, w jaki sposób pracuje się z dzieckiem sześcioletnim w klasie pierwszej. Wychowawczyni wykorzystała szereg metod aktywnych, m.in.: wizualizację, grę dydaktyczną w formie krzyżówki, zabawę integrującą, zabawę ruchową z elementami dramy, elementy pracy w małych grupach, wykreślankę literową, mapę mentalną w kształcie słoneczka. Podczas zajęcia prowadząca wyzwalała u dzieci aktywność twórczą w sferze ruchowej, muzycznej oraz werbalnej. Dzieci pracowały bardzo aktywnie, świetnie radziły sobie z niełatwą pracą w grupach, wykazały się umiejętnością czytania, logicznego rozumowania oraz wyciągania wniosków.

Na zakończenie usłyszeliśmy wiele ciepłych słów od pani dyrektor Doroty Cieśli, która podziękowała dzieciom za twórczą i pełną zaangażowania pracę.

W Powiatowej Galerii Sztuki Współczesnej

W środę 22 maja uczniowie uczęszczający na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie, prowadzonych w ramach projektu systemowego „Od dziś pracuję na swój sukces”, wraz z opiekunkami – Iwoną Szwarczyńską i Beatą Olszak odwiedziły Powiatową Galerię Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim. Na miejscu serdecznie powitał nas Cezary Janiszewski – dyrektor Galerii oraz Barbara Zabłocka – specjalista ds. ekspozycyjnych Powiatowej Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim – projektant, grafik komputerowy i scenograf.

Celem naszej wizyty było zapoznanie z twórczością Anny Szymanek – absolwentki  wrocławskiej PWSSP (obecnie ASP), która od 50. lat zajmuje się ceramiką, malarstwem i rysunkiem. Jest autorką 60 wystaw indywidualnych, uczestniczką około 250 prezentacji zbiorowych i około 100 plenerów. Jej prace znajdują się w zbiorach wielu galerii i muzeów w Polsce i poza jej granicami oraz w licznych kolekcjach prywatnych na całym świecie.

W drugiej części spotkania ze sztuką nasi „mali artyści”, pod czujnym okiem pani Basi, wykonali przepiękne prace inspirowane twórczością Anny Szymanek. Tematem prac były księżniczki w różnych odsłonach w wykonaniu dziewczynek oraz fantazyjne stworki wykonane przez chłopców. Rysunki naszych uczniów bardzo spodobały się prowadzącej zajęcia, a pan Cezary nie omieszkał zaprosić nas na kolejne spotkania. Wybierzemy się na pewno!

Z wizytą w przedszkolu

Dnia 14 maja uczniowie klasy IA wraz z wychowawczynią Beatą Olszak oraz mamą uczniów – Emilią Cieszyńską, odwiedzili Przedszkole Nr 9 im. Misia Uszatka przy ul. Jana Brzechwy 2 w Ostrowie Wielkopolskim. Przybyliśmy tam na zaproszenie Małgorzaty Kierzkowskiej, jednej z nauczycielek edukacji przedszkolnej w tamtejszej placówce. Celem naszej wizyty było obejrzenie pięknego przedstawienia w wykonaniu przedszkolaków. Tematem tej barwnej  inscenizacji było pożegnanie zimy i powitanie upragnionej wiosny. Mali aktorzy w kolorowych strojach wcielili się m.in. w role kwiatów, żabek, bocianów, zajączków. Występy tak bardzo spodobały się naszym dzieciom, że oglądały je z zapartym tchem. Na zakończenie nie zabrakło oczywiście braw i słodkiego poczęstunku. Mamy nadzieję, że nie była to nasza ostatnia wizyta w tym przedszkolu.

Wizyta w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

W czwartek, 9 maja.2013 r., czyli w kilka dni po Międzynarodowym Dniu Strażaka, który w większości krajów europejskich obchodzony jest tradycyjnie od 150 lat w Dzień św. Floriana (4 maja), klasy Ia oraz Id naszej szkoły wraz z wychowawczyniami Beatą Olszak i Elżbietą Skrzypek, bibliotekarką Kazimierą Grzegorczyk oraz mamami uczniów – Emilią Cieszyńską i Agnieszką Zielińską, odwiedziły Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Batorego.

Celem wizyty było zapoznanie dzieci ze pojazdami i innym sprzętem strażackim, ze specyfiką pracy strażaka oraz z różnorodnością działań wykonywanych przez Państwową Straż Pożarną.

Dzieci obejrzały zatem samochód gaśniczy ze zbiornikiem na wodę, samochód specjalny – podnośnik z koszem, oraz samochód ratownictwa technicznego. Miały okazję zasiąść w kabinie wozu gaśniczego, przymierzyć maskę całotwarzową z pochłaniaczem, wypróbować działanie nożyc do cięcia metalu. Jednak największą atrakcję stanowił „prysznic” z armatki wodnej, którego dzieci zażyły w ten upalny dzień, co im się bardzo podobało. J Zmęczeni, ale pełni wrażeń powróciliśmy do szkoły.

„Blisko bocianów”

Uczniowie klasy Ia już od prawie dwóch tygodni z zapartych tchem śledzą perypetie bocianów na gnieździe z kamerą w Przygodzicach koło Ostrowa. Organizatorem projektu obserwacji gniazda kamerą internetową jest Paweł T. Dolata – lider Południowowielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Stronę www.bociany.ec.pl zamierzaliśmy śledzić zaczynając już od końca marca, czyli od przylotu dorosłych bocianów. Jednak przedłużająca się zima sprawiła, że pierwszy bocian na tym gnieździe pojawił się na krótko dopiero 1 kwietnia – w Prima Aprilis.

Aby  dowiedzieć się czegoś więcej o tych pięknych ptakach, będących symbolem polskiej wsi, dnia 18 kwietnia zaprosiliśmy pana Pawła do naszej klasy. Tematem prelekcji, którą przeprowadził było: „Bociany białe i projekt „Blisko bocianów” z Przygodzic”. Dzieci dowiedziały się: jakie są rozmiary dorosłego bociana, co jest jego ulubionym menu, czy łatwo odróżnić samca od samicy, jaką drogę przemierza z Afryki, aby dotrzeć do swojego miejsca gniazdowania w Polsce. Poza tym pan Paweł  zaprezentował dzieciom zdjęcia, ukazujące przygodzickie gniazdo z kamerą w tle – czyli zupełnie inaczej, niż dzieci oglądają je z ekranów komputerów.  Odpowiadał również na pytania dzieci, np. dlaczego w tym roku dorosłe wyrzucały jajka z gniazda.

Mamy nadzieję, że uda nam się doczekać kolejnych jajek oraz, że będziemy mogli obserwować wyklucie się piskląt i ich rozwój aż do wylotu z gniazda. Wszystkie zauważone przez dzieci wizyty bocianów na gnieździe, ich toki, skrupulatnie zapisujemy z datą i godziną obserwacji w specjalnie do tego przeznaczonym zeszycie – dzienniku obserwacji, wykonują też rysunek, przedstawiający aktualny widok z kamery.

Amadyny, czyli żywe ptaki w naszej klasie

Klasę Ia już kilkakrotnie odwiedzali członkowie Południowowielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, współpracującej z nami w ramach projektu edukacyjnego „Ostrowskie Spotkanie z Przyrodą”. Ponieważ jednak prawie wszystkie ptaki żyjące dziko w Polsce objęte są ochroną gatunkową, podziwialiśmy je jedynie na prezentowanych przez prelegentów fotografiach.

W piątek 19 kwietnia po raz pierwszy odwiedziły  nas żywe ptaki. Wojciech Szukalski z PwG OTOP jest zarazem hodowcą czterech gatunków egzotycznych, drobnych ptaków wróblowych: amadyn zebrowatych (zeberek), amadyn diamentowych, obrożnych i czerwonogłowych. Właśnie możliwość obejrzenia z bliska zeberek oraz amadyn diamentowych wzbudziła u dzieci wiele emocji.

Podczas spotkania dzieci dowiedziały się m.in., jak prowadzi się hodowlę amadyn, co jest ich ulubionym pokarmem, jaka jest ich natura (np., że nie przywiązują się do ludzi, więc raczej nie będą naszymi przyjaciółmi, tak jak chociażby papugi). Pan Wojtek zaprezentował dzieciom poidełka i sztuczne gniazda, które doskonale zastępują naturalne. Wielkie ożywienie wywołało wśród dzieci jajeczko złożone przez zeberkę. Ponieważ było ono niezalężone, więc i tak nie wyklułby się z niego pisklak,  mogło służyć jako pomoc dydaktyczna.

Naszemu gościowi bardzo spodobało się zainteresowanie dzieci prezentowanymi ptakami i dlatego powiedział, że chętnie nas jeszcze odwiedzi.

Dzielenie się wiedzą – sześciolatek w klasie pierwszej

Dnia 9 kwietnia 2013 r. w Szkole Podstawowej w Nabyszycach (gmina Odolanów), odbyło się spotkanie dyrekcji szkoły z rodzicami przyszłych uczniów klas pierwszych, którzy jako sześciolatkowie mogliby rozpocząć naukę w przyszłym roku szkolnym.

Rok szkolny 2013/2014 jest ostatnim, w którym decyzję o pójściu do szkoły dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej pozostawia się rodzicom. Już od roku szkolnego 2013/2014 będzie to obowiązek.

Na spotkanie zaproszono pracownika Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim, Beatę Olszak – nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim, wychowawczynię klasy, do której uczęszczają dzieci sześcioletnie, oraz Monikę Szymczak – rodzica jednego z nich.

Spotkanie miało na celu podzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem w pracy z dzieckiem sześcioletnim w klasie pierwszej. Beata Olszak przedstawiła rodzicom specyfikę pracy w klasie sześciolatków. Opowiedziała o działaniach, które służą rozwijaniu ich zainteresowań, umiejętności oraz ciekawości poznawczej. Uzmysłowiła rodzicom, że edukacja najmłodszych uczniów to umiejętne splatanie nauki z zabawą i łagodne wprowadzenie w świat edukacji. Dzieci są ciekawe świata, coraz wcześniej wykazują dojrzałość do podjęcia nauki. Dlatego warto im dać szansę na rozwój, ponieważ jak powiedziała Krystyna Szumilas – minister edukacji „Sześcioletnie dziecko zarówno w szkole jak i w przedszkolu pozostaje tym samym dzieckiem, ale w szkole ma szansę pójść o krok dalej”.

Wizyta na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

We wtorek 9 kwietnia klasa Ia wraz z wychowawczynią Beatą Olszak oraz pomagającymi w „ogarnięciu” gromadki mamami uczniów – Emilią Cieszyńską i Justyną Wojciechowską – odwiedziły Szpitalny Oddział Ratunkowy Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w  Ostrowie Wielkopolskim. Odwiedziny zawdzięczamy uprzejmości ordynatora tegoż oddziału – doktora Adama Stangreta.

Celem wizyty było zapoznanie dzieci z wyposażeniem karetki ratunkowej, pracą ratownika medycznego oraz specyfiką pracy na tymże oddziale.

Pan Wojciech Kornaszewski – ratownik medyczny – w bardzo przystępny i ciekawy sposób opowiedział dzieciom o swojej pracy, zaprezentował podstawowe wyposażenie karetki, przypomniał numery alarmowe. W pokoju dyspozytora zaprezentował dzieciom odbiór symulacyjnego wezwania do wypadku przez specjalny system łączności. Obejrzeliśmy również salę, w której można wykonywać proste zabiegi operacyjne, oraz pokój wyposażony w najnowocześniejszą aparaturę medyczną ratującą ludzkie życie.

Dużą atrakcję stanowiło obejrzenie nowoczesnego i całodobowego lądowiska dla śmigłowców mieszczącego się przy naszym szpitalu.

Powitanie wiosny w Kaliszu – w teatrze i nad Prosną

Klasy Ia oraz Id wraz z wychowawczyniami Beatą Olszak i Elżbietą Skrzypek oraz mamami – Justyną Wojciechowską oraz Agnieszką Zielińską – przywitały wiosnę w nietypowy sposób, a nawet dwa.

Dnia 21 marca pojechaliśmy do Kalisza, aby w tamtejszym Teatrze im. W. Bogusławskiego obejrzeć sztukę pt. „Piotruś Pan”. Była to nasza pierwsza wizyta w teatrze, dlatego emocje towarzyszyły dzieciom już od momentu wejścia do autokaru. Scenariusz przedstawienia oparty jest na znanej od stu lat książce Jamesa Matthew Barriego „Przygody Piotrusia Pana”, której akcja rozgrywa się w krainie dziecięcej szczęśliwości – Nibylandii. Tytułowy bohater to chłopiec, który nigdy nie dorasta, i wraz z wróżką Dzwoneczkiem jest przewodnikiem po tajemniczej krainie oraz sprawcą niewiarygodnych przygód. Spektakl bardzo spodobał się dzieciom, o czym mogły świadczyć ich żywe reakcje na wydarzenia na scenie. Najbardziej podobali się: Piotruś Pan oraz jego towarzyszka, a także – mimo złego charakteru – kapitan Hak i piraci.

Po skończonym spektaklu udaliśmy się nad przepływającą przy samym teatrze Prosnę, aby obserwować tam ptaki wodne. Pomagał nam w tym Paweł Dolata – lider Południowowielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Najwięcej było kaczek krzyżówek – dowiedzieliśmy się, jak rozróżnić barwnego samca od brązowej samiczki, oraz dlaczego są one tak różne. Rarytasem dla wszystkich była niewielka kaczka mandarynka, która na wolności żyje w Chinach, ale ta akurat była uciekinierem z hodowli. Największe wrażenie zrobił na dzieciach łabędź niemy – symbol piękna i najcięższy z ptaków Polski. Po zakończonych obserwacjach wsiedliśmy do autokaru, by udać się w drogę powrotną do domu.

Jak gniazdują ptaki?

Choć za oknem jeszcze śnieg i temperatura zimowa, to zmiany w przyrodzie mówią, że wiosna jest tuż, tuż… Świadczyć o tym mogą powracające do nas po zimowej przerwie ptaki. Wróciły już m.in. gęsi gęgawy, żurawie, szpaki, pierwsze pliszki siwe, czajki i gołębie grzywacze. Słyszano też głosy godowe kuropatwy, skowronków, zięby i paszkota.

Aby dowiedzieć się czegoś więcej o powracających ptakach oraz sposobach budowania przez nich gniazd, zaprosiliśmy do naszej klasy panią Janinę Bartuzi – członkinię Południowowielkopolskiej Grupy OTOP.

Pani Janka przygotowała dla nas zdjęcia wybranych ptaków oraz ich gniazd. Były więc fotografie przedstawiające: kosa, gęś gęgawę, gołębia grzywacza, wróbla mazurka, sikorę modraszkę, gawrona, jaskółki oknówkę i brzegówkę, żołnę (rozpoznał ją Dawid, zaskakując mnie i naszego gościa swoją wiedzą), pliszkę siwą, pustułkę, puszczyka, żurawia, bociana białego i największego z naszych ptaków – łabędzia niemego. Dzieci dowiedziały się, w jaki sposób ptaki budują gniazda, bądź jak wykorzystują gotowe miejsca do gniazdowania oferowane im przez naturę, ale i człowieka (np. w szczelinach budynków, pod balkonami itp.).

Największą atrakcję stanowił jednak pokaz zgromadzonych przez panią Jankę gniazd ptasich. Dzieci z bliska zobaczyły, jak misterną pracę wykonują ptaki, by przygotować sobie miejsce do złożenia jaj, a następnie wychowania piskląt. Dowiedziały się, z jakich materiałów wykonane jest gniazdo (m.in. mech, gałązki, sierść zwierząt, piórka, ziemia, czasem kawałki sznurka), zobaczyły różnorodność kolorów oraz rozmiarów ptasich jaj. Najbardziej spodobało im się prawdziwe, misternie utkane gniazdo remiza z ukrytym wewnątrz jajeczkiem.

Spotkanie było tak interesujące, że czuliśmy niedosyt i zamierzamy zaprosić panią Jankę raz jeszcze.

Klasa I A – sześciolatków wraz z wychowawczynią Beatą Olszak.

Warsztaty w Zespole Szkół Usługowych

Dnia 15 marca uczniowie klasy Ia wraz z wychowawczynią Beatą Olszak oraz z towarzyszącymi mamami: Justyną Wojciechowską, Moniką Szymczak oraz Justyną Karpowicz, odwiedzili Zespół Szkół Usługowych przy ul. Wolności. Powodem naszej wizyty były Drzwi Otwarte, przygotowane dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jednakże od czterech lat uczniowie naszej szkoły są gośćmi specjalnymi tych spotkań i dlatego z myślą o nich niektóre warsztaty zostały przygotowane.

Dla dzieci zainteresowanych modą przeznaczone były warsztaty „Projektowanie i stylizacja ubioru”. Nasi uczniowie wykazali się dużą pomysłowością oraz inwencją twórczą. W fantazyjny sposób przygotowali projekty torebek na różne okazje.

Niezwykle ciekawa okazała się zabawa w pracowni fryzjerskiej, gdzie nawet chłopcy pokazali swój talent w wymyślaniu oraz stylizowaniu fryzur. Było więc nakręcanie na wałki, plecenie warkoczy, upinanie koka czy wykonanie „irokeza”.

Cześć dzieci wzięła udział w warsztatach przeprowadzonych w pracowni biologicznej „Pielęgnacja włosa widziana pod mikroskopem”. Nie lada atrakcją było obejrzenie własnego włosa w dużym powiększeniu.

Jednak najwięcej emocji towarzyszyło dzieciom podczas warsztatów gastronomicznych „Walory odżywcze warzyw, przechowywanie, obróbka wstępna, przygotowanie, produkcja surówki i konsumpcja”. Uśmiech na ich twarzach oraz podziw wywołały zrobione z warzyw i owoców łabędzie, jeże, kraby, palmy. Z pomocą uczniów szkoły gastronomicznej nasze dzieci wykonywały myszki z rzodkiewek, delfiny z bananów oraz jeże z gruszek. Najprzyjemniejszą częścią była jednak degustacja przygotowanych smakołyków, a ponieważ była to już pora obiadu, wszyscy z wielką chęcią zajadali nie zawsze lubiane warzywa i owoce.

Płazy i gady oraz ich ochrona

Pod takim tytułem odbyła się prelekcja, którą przeprowadził 14 lutego w klasie Ia Krzysztof Kolenda – student biologii na Uniwersytecie Wrocławskim, zajmujący się płazami i gadami, zarówno ich hodowca, jak i badacz. Dzieci z wielkim zainteresowaniem wysłuchały opowieści o tych zwierzętach żyjących na terenie Ostrowa oraz jego okolic. Spośród płazów najbardziej spodobały im się żaby moczarowe, których samce w czasie godów przybierają niebieską barwę. Z zapartym tchem obejrzały filmiki, na których nie tylko było widać płazy: kumaka nizinnego oraz różne gatunki żab i ropuch, ale również słychać ich odgłosy.

Z pomocą ilustracji omówiony został cykl rozwojowy płazów, ich budowa oraz przystosowanie do życia zarówno w wodzie (w której odbywają gody oraz składają jaja), jak i na lądzie. Przyrodnik podkreślił konieczność ochrony płazów i ich siedlisk, zarówno ochrony prawnej, jak i czynnej. Jako przykład takich działań przedstawił zdjęcia z ostrowskiej edycji akcji „Sprzątanie świata”. Wielkie wrażenie zrobiła na dzieciach ilość oraz różnorodność śmieci, wyrzucanych przez mieszkańców Ostrowa do stawów we własnym mieście.

Uczniowie klasy Ia doczekali się bardzo sympatycznej oceny prelegenta, który tego samego dnia przesłał maila „Dzieci były i aktywne i bardzo bystre. Szczególnie dużo radości sprawiły mi rysunkami :)”.

Krzysztof Kolenda jest aktywnym członkiem Południowowielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, a zajęcia odbyły się w ramach „Ostrowskich Spotkań z Przyrodą” prowadzonych przez tę grupę we współpracy z Biblioteką Publiczną im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Aby obserwować i poznawać przyrodę nie musimy wychodzić w teren, wystarczy tylko mieć oczy szeroko otwarte. Przykładem może być nasza obserwacja stada jemiołuszek, które widzieliśmy dzień później z okien naszej biblioteki na drzewach otaczających szkołę.

Walentynki w bibliotece dziecięcej

Uczniowie klasy Ia wraz z wychowawczynią Beatą Olszak obchodzili Walentynki już 12 lutego, a to za sprawą pani Marioli Grabarczyk – kierowniczki Filii dla Dzieci Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Królowej Jadwigi. Na jej zaproszenie przybyliśmy tu z całą klasą oraz dwiema mamami uczniów, które zawsze chętnie nam towarzyszą – Justyną Wojciechowską oraz Hanną Wojciechowską.

W bibliotece czekała na nas moc niespodzianek, które przygotowała dla nas pani Mariola. Były więc serduszkowe puzzle – każde dziecko otrzymało połówkę papierowego serduszka i miało za zadanie odszukać kolegę lub koleżankę, która posiadała jej drugą część. Był też „serduszkowy deszcz” – zabawa polegała na pozbieraniu jak największej ilości rozrzuconych serduszek z papieru. Eryk, który pozbierał ich najwięcej został naszym „Walentynkiem”, natomiast Oliwia została klasową „Walentynką”. Inna zabawa polegała na przyporządkowaniu znanym postaciom z bajek ich partnerów, np. połączenie w parę Pięknej i Bestii, Shreka i Fiony, Rumcajsa i Hanki itp. Zabawa ta okazała się znakomitą powtórką literatury dziecięcej. Na zakończenie każdy uczeń wykonał swoją kartkę walentynkową, którą podaruje 14 lutego ukochanej osobie. Spotkanie zakończyło się słodkim akcentem – każde dziecko otrzymało walentynkową czekoladkę.

Przeprowadzone zajęcie bardzo spodobało się dzieciom oraz towarzyszącym mamom, wywołało wiele pozytywnych emocji, bo cóż jest ważniejsze niż MIŁOŚĆ! 🙂

Sześciolatki w szkole

Rok szkolny 2012/2013 jest rokiem promowania idei sześciolatka w szkole. Na razie do klasy I uczęszczają te dzieci sześcioletnie, których rodzice wyrazili chęć, ale 1 września 2014 r. wszystkie dzieci sześcioletnie pójdą do pierwszej klasy. Badania i analizy pokazują, że dzieci w tym wieku bardzo dobrze sobie radzą, osiągając w szkole wyniki czasami lepsze, niż ich siedmioletni koledzy. Wcześniejsza edukacja to szansa na rozwój dziecka. Sześcioletnie dziecko zarówno w przedszkolu, jak i w szkole, nadal będzie dzieckiem, ale w szkole ma szansę pójść o krok dalej w swoim rozwoju.

W Szkole Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim od września 2012 r. funkcjonuje klasa I a, do której uczęszczają dzieci sześcioletnie.

Aby podnieść atrakcyjność procesu edukacyjnego realizowane są dodatkowe działania w celu rozwijania zainteresowań i zdolności podopiecznych. Jednym z nich jest rozbudzanie wrażliwości i potrzeby kontaktu z przyrodą oraz aktywnego uczestnictwa w jej poznawaniu poprzez prowadzenie cyklu zajęć pod hasłem „Bliżej przyrody”. Realizacja tego zadania oparta jest na współpracy z Południowowielkopolską Grupą Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. W klasie goszczą osoby zajmujące się przyrodą z zamiłowaniem. Pierwszym był Artur Homan – mieszkający w Ostrowie uznany fotografik i filmowiec przyrodniczy, autor wielokrotnie nagradzanego filmu „Rytmy natury w Dolinie Baryczy”. Z kolei lider PwG OTOP Paweł T. Dolata przeprowadził prelekcję „Zimowanie i dokarmianie ptaków” z pokazem własnych fotografii. Chętni uczniowie wraz z rodzicami mogli wziąć udział w „Europejskich Dniach Ptaków” w październiku 2012 r., czyli we wspólnych obserwacjach ptaków i przyrody na zbiorniku Piaski-Szczygliczka. Do współpracy zaproszono już również innych członków PwG OTOP: Krzysztofa Kolendę – studenta biologii na Uniwersytecie Wrocławskim, zajmującego się płazami i gadami; oraz fotografika przyrody Janinę Bartuzi. Spotkania z tymi osobami w latach poprzednich cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci. Hodowca motyli Tomasz Żuk co roku dostarcza poczwarki motyli, których przeobrażenie w dojrzałe motyle dzieci mogą same obserwować w klasie.

Ponieważ w Przygodzicach koło Ostrowa znajduje się słynne gniazdo bocianów białych, od 2006 r. obserwowane przez miliony widzów na specjalnej stronie projektu „Blisko bocianów”, od marca prowadzone będą z dziećmi systematyczne obserwacje sezonu lęgowego bocianów: od ich przylotu, przez toki, składanie i wysiadywanie jaj oraz wyklucie piskląt i ich rozwój aż do wylotu z gniazda.

W celu rozwijania zainteresowania książką oraz umiejętności czytelniczych dzieci, podjęto współpracę z bibliotekarką szkolną Kazimierą Grzegorczyk oraz z kierowniczką Filii nr 7 dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Ostrowie Mariolą Garbarczyk. Zaplanowano comiesięczne lekcje biblioteczne oraz realizowanie przez dzieci specjalnie dla nich przygotowanych zadań. Dzieci uczestniczą też w lekcjach w Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, a prowadzonych przez jego pracowników, wizytach w Powiatowej Galerii Sztuki Współczesnej oraz innych instytucjach prowadzących działalność dla dzieci.

Całość podejmowanych działań zmierza do rozpoznawania i rozwijania zainteresowań i zdolności uczniów już na „edukacyjnym” starcie, poznawania ciekawych obszarów wiedzy, opanowania nowych umiejętności oraz kontaktu z dorosłymi.

Pokaz

„Zimowanie i dokarmianie ptaków”

Dnia 11 stycznia 2013 roku klasę IA odwiedził Paweł T. Dolata – lider Południowowielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Przeprowadził prelekcję na temat zimowania oraz dokarmiania ptaków. Posłużył się przy tym prezentacją zdjęć własnego autorstwa. Przy ich pomocy omówił dzieciom przykładowe, dobrze znane ptaki wędrowne: bociana białego i czarnego oraz jaskółkę dymówkę i oknówkę. Dzieci zastanawiały się, czy można je spotkać u nas zimą i co zmusza je do wędrówek do „ciepłych krajów”. Następnie omówiono ptaki pozostające w Ostrowie i okolicy na zimę, które uczniowie mogą tu teraz najczęściej spotkać: sikory bogatkę i modraszkę, gawrona, krzyżówkę, łabędzia niemego, sójkę, srokę i wróbla zwyczajnego. Ciekawostką były gatunki, dla których to Polska jest ciepłym krajem (!), bo to do nas przylatują na zimę: duża część gili oraz wszystkie jemiołuszki, które w tym roku można spotkać w Ostrowie wyjątkowo licznie. Omówiono także zasady właściwego dokarmiania ptaków, które musi być prowadzone mądrze (dobrym pokarmem i w miejscach bezpiecznych przed kotami), by naszym podopiecznym nie zaszkodzić.

Przeprowadzona lekcja bardzo się dzieciom spodobała, a niektóre z nich potrafiły rozpoznać i nazwać wymienione wyżej gatunki ptaków, np. Marcel świetnie rozpoznał jemiołuszkę.

W przypadku bociana białego pan Paweł wspomniał o projekcie „Blisko bocianów”, czyli monitoringu gniazda w Przygodzicach, które od wiosny znów można będzie oglądać na stronie www.bociany.ec.pl. Zamierzamy wraz z klasą śledzić tę stronę zaczynając już od końca marca, od przylotu dorosłych bocianów, przez toki, składanie i wysiadywanie jaj oraz wyklucie piskląt i ich rozwój aż do wylotu z gniazda.

Dzień Babci i Dziadka

Mimo że do ich święta został jeszcze tydzień, to w klasie Ia uroczystości miały miejsce już 10 stycznia. Popołudniem uczniowie wraz z zaproszonymi gośćmi przybyli do szkoły, by raz jeszcze przeżywać minione święta Bożego Narodzenia. Przy świetle choinkowych lampek oraz śpiewie kolęd, dzieci przedstawiły jasełka. Babcie i dziadkowie byli bardzo wzruszeni występem ich pociech, dlatego oklaskom nie było końca. Aby podziękować za opiekę i miłość dzieci wręczyły dziadkom i babciom własnoręcznie wykonane laurki oraz podarowały słodkie buziaki.

„Rytmy natury w Dolinie Baryczy” i ich autor w klasie IA

W piątek 4 stycznia klasę Ia odwiedził niezwykły gość – Artur Homan, mieszkający w Ostrowie Wielkopolskim fotografik i filmowiec przyrodniczy. Od 1993 roku wraz z żoną Saturniną zajmują się zawodowo fotografią. Oprócz tematów przyrodniczych fotografują również ludzi (fotoreportaż, tradycyjne zawody, rolnictwo, rybactwo, kultura) oraz zabytki. Efektem ich pracy są liczne wystawy i publikacje w czasopismach takich jak: „Polityka”, „Wiedza i Życie”, „Nos Oiseaux”, „Przyroda Polska”, „Łowiec Polski”, „Woliera”, „Ptaki”, „Ptaki Polski”, „Foto”, „Kwak”, „Zwierzaki” oraz w albumach przyrodniczych, kalendarzach, folderach i mapach. Najbardziej znani są ostatnio jako autorzy filmu „Rytmy natury w Dolinie Baryczy”, nagrodzonego na kilku festiwalach filmów przyrodniczych i prezentowanego niedawno m.in. w programach TVP oraz Planete. Film pokazuje przyrodę jednego z najciekawszych obszarów przyrodniczych w Polsce – największych w Europie Środkowej stawów rybnych, objętych ochroną jako Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy” oraz Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Unii Europejskiej. W filmie „zagrało” wiele zwierząt żyjących na tym terenie. Zobaczyliśmy m.in. orły bieliki toki i walki żurawi, rykowisko jeleni, zmagania świeżo wyklutej kukułki, żaby moczarowe w niebieskich szatach godowych. Artur Homan był jednocześnie autorem zdjęć (wraz z żoną), scenariusza i montażu filmu.

Spotkanie z panem Arturem poprzedzone było projekcją tego właśnie filmu, który dzieci obejrzały z zapartym tchem. Następnie autor zaprezentował swój warsztat pracy. Dla uczniów była to najatrakcyjniejsza część zajęć, ponieważ miały okazję obejrzeć profesjonalny aparat fotograficzny, przymierzyć strój maskujący (tzw. „snajperski”), ukryć się pod siecią maskującą oraz w namiocie – czatowni.

Zajęcia odbyły się w ramach „Ostrowskich Spotkań z Przyrodą” prowadzonych przez Południowowielkopolską Grupę Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

W radosnym nastroju

W radosnym nastroju, przy blasku choinkowych lampek, w atmosferze zbliżających się świąt  Bożego Narodzenia, odbyło się wigilijne spotkanie uczniów klasy Ia wraz z rodzicami oraz wychowawczynią. Spotkaliśmy się wspólnie w piątkowe popołudnie 21 grudnia, zostawiając na chwilę obowiązki domowe oraz świąteczny zgiełk.

Dzieci w roli aniołów, pastuszków, Trzech Króli, a także Józefa i Maryi odegrały sceny biblijne związane z narodzeniem Pana Jezusa. Występy przeplatane były wspólnym śpiewaniem kolęd. Dzieci doczekały się również odwiedzin świętego Mikołaja, który przybył do nas z workiem pełnym prezentów.

Na zakończenie zasiedliśmy razem do stołu, by przy wypiekach oraz innych smakowitościach przygotowanym przez mamy z naszej klasy, porozmawiać, podzielić się wrażeniami oraz nastrojem zbliżających się świąt.

Jarmark Bożonarodzeniowy

Dnia 18 grudnia uczniowie z klas Ia oraz IIb wraz z wychowawczyniami: Beatą Olszak i Barbarą Cnotliwą oraz rodzicami,  uczestniczyli w jarmarku świątecznym na ostrowskim Rynku. W świetle choinkowych lamp oraz przy śpiewie kolęd w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 7, podziwialiśmy szopkę bożonarodzeniową, kramy ze świątecznymi upominkami, występy oraz paradę teatru Kubika. Bardzo wiele emocji dostarczyła nam wizyta samego świętego Mikołaja oraz możliwość porozmawiania z nim. Wszyscy – zarówno dzieci, jak i ich rodzice, a także nauczyciele  – świetnie się bawili. W doskonałych humorach, po dwóch godzinach zabawy, rozeszliśmy się do domów.

W świątecznym nastroju

W piątek 14 grudnia uczniowie klasy I a wraz z wychowawczynią Beatą Olszak oraz dwiema mamami uczniów – p. J. Wojciechowską oraz H. Wojciechowską, odwiedzili Powiatową Galerię Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim, mieszczącą się przy ul. Wrocławskiej 3. Zajęcia poprowadziła pani Barbara Zabłocka – specjalistka ds. ekspozycyjnych Galerii, malarka.

W pierwszej części naszego spotkania dzieci zapoznały się z twórczością Marka Jakubka – malarza, profesora na wydziale malarstwa i rzeźby PWSSP we Wrocławiu. Jego prace wzbudziły wśród dzieci wiele emocji oraz zaskakujących skojarzeń.

Druga część zajęć okazała się bardzo twórcza. Uczniowie zainspirowani przez panią Basię tworzyli plakaty związane ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia i przyjściem Gwiazdora. Wpierw wokół dzieci zapanował „artystyczny nieład”, ale jego efektem były bardzo pomysłowe prace plastyczne.

Na zakończenie zajęć wszyscy w dobrych humorach podziękowaliśmy pracownikom Galerii za miłe przyjęcie i obiecaliśmy, że jeszcze tu wrócimy.

W drodze powrotnej do szkoły obejrzeliśmy wystawę choinek na rynku, ustrojonych przez uczniów ostrowskich szkół.

Jak pracowali dawni garncarze?

W piątek, 23 listopada, klasa Ia wraz z wychowawczynią Beatą Olszak odbyła wycieczkę do Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Z bogatej z  oferty lekcji muzealnych wybraliśmy temat „Jak pracowali dawni garncarze?

Podczas zajęć, prowadzonych przez panią Katarzynę Bielawską, dzieci zapoznały się z pojęciem archeologii jako nauki oraz miały bezpośredni kontakt z zabytkami archeologicznymi: biżuterią, narzędziami i ceramiką. Najwięcej radości przyniosła możliwość samodzielnego wykonania z gliny figurki lub naczynia na wzór okazów muzealnych. Swoje wyroby uczniowie mogli zabrać do domu, by pokazać najbliższym.

Na koniec naszego pobytu w muzeum odwiedziliśmy „Kuchnię babuni”. Jest to wystawa ukazująca fragment życia codziennego mieszkańców dawnego Ostrowa. W sali, zamienionej na kuchnię z lat 30. ubiegłego wieku, obejrzeliśmy typowe meble, naczynia i sprzęty domowe. Wiele z nich dzieci rozpoznały, a nawet umiały nazwać w gwarze wielkopolskiej, np: ryczkę, firlajek czy kankę.

Wizyta w bibliotece

Dnia 25 września klasa Ia wraz z wychowawczynią Beatą Olszak odwiedziła Filię nr 7 dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Na początku wizyty dzieci dowiedziały się, jak zapisać się do biblioteki. Później zapoznano je z księgozbiorem i jego podziałem, a także dowiedziały się, jak wypożyczać książki. Później przeszliśmy do części biblioteki przeznaczonej dla najmłodszych, gdzie przez dłuższą chwilę dzieci mogły, jak prawdziwi czytelnicy, przeglądać książeczki przeznaczone dla nich. Najciekawszym momentem tej części wycieczki była zabawa w „przekręcone tytuły”. Pani Mariola, kierowniczka biblioteki, czytała dzieciom błędne tytuły, a ich zadaniem było odgadnięcie poprawnych. Muszę przyznać, że dzieci wykazały się świetną ich znajomością.

Na koniec udaliśmy się do dawnej czytelni, gdzie obecnie można korzystać z dobrodziejstw tablicy interaktywnej. Wspólna zabawa w memory, układanki, dobieranki była dla wszystkich dzieci dużą frajdą. Obiecaliśmy Pani Marioli, że jeszcze ją odwiedzimy, a niektóre dzieci zapowiedziały, że przyjdą tu z rodzicami.

Z wizytą w piekarni

W związku za zbliżającym się „Tygodniem chleba w szkole”, który będzie miał miejsce w dniach 16 – 23 października 2012 roku, klasa I A oraz I C wraz z wychowawczyniami B. Olszak i A. Karpińską już we wrześniu odwiedziły piekarnię MIMA, mieszczącą się przy ul. Prof. Kaliny 47 w Ostrowie Wielkopolskim. Celem naszej wizyty było zapoznanie dzieci z cyklem produkcyjnym chleba, uświadomienie uczniom zdrowotnych właściwości chleba wypiekanego tradycyjnymi metodami oraz zapoznanie z zawodem piekarza.

Największą atrakcją tejże wycieczki była możliwość samodzielnego przygotowania pieczywa do wypieku. Sprawiło to dzieciom wiele radości i satysfakcji z wykonanej pracy. Efektem końcowym była oczywiście jego degustacja.

Z piratami dookoła świata – klasa I a na pierwszej wycieczce

Wreszcie nadszedł długo oczekiwany dzień – 6 czerwca – dzień naszej pierwszej wycieczki szkolnej. Wstaliśmy wcześnie rano i udaliśmy na miejsce zbiórki. Radośnie pożegnaliśmy się z rodzicami i ruszyliśmy w drogę, do miejscowości Kościan, gdzie mieści się Park Rekreacyjny „Nenufar Club”. Kiedy dotarliśmy na miejsce, czekał na nas smakowity obiadek i półtorej godziny wspaniałej zabawy na dwóch placach. Następnie wzięliśmy udział w programie dla dzieci „Z piratami dookoła świata”. Celem tego programu było poszukiwanie zaginionego skarbu. Towarzyszyli nam piraci, Chinki oraz Indianie. Poznaliśmy słynne budowle świata, charakterystyczne domki ze znanych nam bajek. W końcu odnaleźliśmy skarb, podzieliliśmy się nim, a za odwagę i skuteczność wszyscy otrzymali Dyplom Poszukiwacza Skarbu. Zakończeniem wspaniałej przygody było Mini Disco Show czyli taniec z lalką. Potem był czas na kupno pamiątek i lody dla ochłody. To była wspaniała przygoda i dzień niezapomnianych wrażeń. Oprócz naszej pani, towarzyszyli nam rodzice:  p. Anna Gąsiorek, p. Karolina Laske, p.Kamila Konieczna oraz p. Piotr Kamzol.